Reactie Brinkman op boetes NMa: enorme dreun

Gouda – “Een enorme dreun. Her en der in de bedrijfstak ziet men hele jaarwinsten verdampen. We spreken al gauw inclusief al eerder beboete zaken over in totaal meer dan tweehonderd miljoen euro aan boetes. En dan moet de installatiesector, de burgerlijke en utiliteitsbouw en een aantal afzonderlijke sectoren nog volgen.” Aldus Bouwend Nederland-voorzitter Brinkman vandaag na afloop van een bijeenkomst met bouwbedrijven waar werd gesproken over de boetebesluiten van de NMa voor de bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw.

Vanochtend maakte de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de grondslag voor de berekening van de boetes bekend. Op basis hiervan kunnen de bedrijven berekenen hoeveel boete zij moeten betalen voor het overtreden van de mededingingswetgeving. Het gaat hierbij om de bedrijven die gebruik maken van de mogelijkheid om via een versnelde procedure de boete te voldoen. Daartoe hebben zij Hans Blankert gemachtigd om namens hen met de NMa in overleg te treden. Blankert rapporteerde vanochtend aan de betrokken bedrijven.

Tijdens deze bijeenkomst stelde Brinkman vast dat men vanuit de kring van de bouwbedrijven nu een luid en duidelijk signaal wil geven dat er een streep onder het verleden is gezet. Binnen veertien dagen zullen de bedrijven laten weten of zij met de versnelde procedure zullen doorgaan. Brinkman verklaarde geen noemenswaardige problemen meer te zien. “Natuurlijk gaat het hier en daar grommend, maar men wil weer gewoon aan het werk. Om te onderstrepen dat belang wordt gehecht aan goede verhoudingen met de verschillende overheidsopdrachtgevers, lijken bedrijven bereid geld te storten in een fonds als de overheden hun verhaalsacties op deze bouwers staken”. Over de precieze invulling van het fonds zal nog nader overleg plaatsvinden.
Enkele grote bouwbedrijven hebben gezamenlijk al twintig miljoen euro toegezegd. Brinkman daarover: “Het is dus echt menens!”

De voorzitter van Bouwend Nederland zei verder dat hem intussen uit contacten met de minister-president en de ministers Brinkhorst, Dekker en Peijs is gebleken dat zij met de nu gezette stappen de tijd rijp achten om weer gezamenlijk en serieus te gaan praten over betere contractverhoudingen, kwaliteit en innovatie. “Ik ben blij met de erkenning dat er een frisse wind waait op de bouw. Het spijt bouwers dat het allemaal zo gelopen is”.
Brinkman verwacht dat in de nog volgende sectoren (installatiebedrijven, burgerlijke en utiliteitsbouw en enkele aanverwante sectoren) eveneens in een snelle procedure de zaken door de NMa kunnen worden afgewikkeld. “Dan kunnen we gezamenlijk de blik op de toekomst richten, in het belang van alle betrokkenen”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland

Reactie Brinkman op boetes NMa: enorme dreun | Infrasite

Reactie Brinkman op boetes NMa: enorme dreun

Gouda – “Een enorme dreun. Her en der in de bedrijfstak ziet men hele jaarwinsten verdampen. We spreken al gauw inclusief al eerder beboete zaken over in totaal meer dan tweehonderd miljoen euro aan boetes. En dan moet de installatiesector, de burgerlijke en utiliteitsbouw en een aantal afzonderlijke sectoren nog volgen.” Aldus Bouwend Nederland-voorzitter Brinkman vandaag na afloop van een bijeenkomst met bouwbedrijven waar werd gesproken over de boetebesluiten van de NMa voor de bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw.

Vanochtend maakte de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de grondslag voor de berekening van de boetes bekend. Op basis hiervan kunnen de bedrijven berekenen hoeveel boete zij moeten betalen voor het overtreden van de mededingingswetgeving. Het gaat hierbij om de bedrijven die gebruik maken van de mogelijkheid om via een versnelde procedure de boete te voldoen. Daartoe hebben zij Hans Blankert gemachtigd om namens hen met de NMa in overleg te treden. Blankert rapporteerde vanochtend aan de betrokken bedrijven.

Tijdens deze bijeenkomst stelde Brinkman vast dat men vanuit de kring van de bouwbedrijven nu een luid en duidelijk signaal wil geven dat er een streep onder het verleden is gezet. Binnen veertien dagen zullen de bedrijven laten weten of zij met de versnelde procedure zullen doorgaan. Brinkman verklaarde geen noemenswaardige problemen meer te zien. “Natuurlijk gaat het hier en daar grommend, maar men wil weer gewoon aan het werk. Om te onderstrepen dat belang wordt gehecht aan goede verhoudingen met de verschillende overheidsopdrachtgevers, lijken bedrijven bereid geld te storten in een fonds als de overheden hun verhaalsacties op deze bouwers staken”. Over de precieze invulling van het fonds zal nog nader overleg plaatsvinden.
Enkele grote bouwbedrijven hebben gezamenlijk al twintig miljoen euro toegezegd. Brinkman daarover: “Het is dus echt menens!”

De voorzitter van Bouwend Nederland zei verder dat hem intussen uit contacten met de minister-president en de ministers Brinkhorst, Dekker en Peijs is gebleken dat zij met de nu gezette stappen de tijd rijp achten om weer gezamenlijk en serieus te gaan praten over betere contractverhoudingen, kwaliteit en innovatie. “Ik ben blij met de erkenning dat er een frisse wind waait op de bouw. Het spijt bouwers dat het allemaal zo gelopen is”.
Brinkman verwacht dat in de nog volgende sectoren (installatiebedrijven, burgerlijke en utiliteitsbouw en enkele aanverwante sectoren) eveneens in een snelle procedure de zaken door de NMa kunnen worden afgewikkeld. “Dan kunnen we gezamenlijk de blik op de toekomst richten, in het belang van alle betrokkenen”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland