Overeenkomst Rijk en Arnhem voor stationsgebied

Den Haag – De ministers Dekker (VROM) en Peijs (Verkeer en Waterstaat) hebben op 12 januari 2005 met de gemeente Arnhem een uitvoeringsovereenkomst getekend voor de aanpak van het stationsgebied Arnhem Centraal. NSP Arnhem is het derde Sleutelproject waarbij een uitvoerings- overeenkomst tot stand is gekomen. Eerder tekenden de ministers voor NSP Den Haag (december 2003) en NSP Utrecht (juli 2004). VROM en Verkeer en Waterstaat stellen gezamenlijk circa € 50 miljoen ter beschikking voor het Nieuwe Sleutelproject Arnhem.

Deze uitvoeringsovereenkomst regelt in het bijzonder de totstandkoming van de OV-terminal in het plangebied. Dit is het laatste onderdeel van het masterplan Arnhem Centraal, waarvan de uitvoering al in volle gang is. Het gebied rondom het station van Arnhem heeft als belangrijkste kenmerk het hoogteverschil van zo’n vijftien tot twintig meter. Van dat hoogteverschil wordt gebruik gemaakt bij de ontwikkeling van de nieuwe transferhal. Het station moet een hoogwaardig regionaal knooppunt worden voor trein, trolleybus en regionale busverbindingen. Voorop staat dat voetgangers en reizigers makkelijk en zonder barrières hun weg in de nieuwe stationshal vinden. De hal komt bovenop een parkeergarage en aansluitend aan de hal komen kantoren.

VROM en Verkeer en Waterstaat stellen gezamenlijk circa € 50 miljoen ter beschikking. Daarbij gaat het om respectievelijk bijna 25 miljoen van VROM voor het verhogen van de kwaliteit van het gebied en ruim 24 miljoen van Verkeer en Waterstaat voor het treinstation.

Het rijk ondersteunt sinds 1997 de Nieuwe Sleutelprojecten. De investeringen in de ontwikkeling van deze gebieden zijn van belang voor heel Nederland. De aansluiting op het Europese netwerk van de hogesnelheidstreinen (HST) maakt de locaties aantrekkelijk voor nationale en internationale bedrijven. Het rijk investeert ruim 1 miljard euro in de Sleutelprojecten.

Meer informatie over de Sleutelprojecten vindt u in het dossier Nieuwe sleutelprojecten:www.vrom.nl/sleutelprojecten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Overeenkomst Rijk en Arnhem voor stationsgebied | Infrasite

Overeenkomst Rijk en Arnhem voor stationsgebied

Den Haag – De ministers Dekker (VROM) en Peijs (Verkeer en Waterstaat) hebben op 12 januari 2005 met de gemeente Arnhem een uitvoeringsovereenkomst getekend voor de aanpak van het stationsgebied Arnhem Centraal. NSP Arnhem is het derde Sleutelproject waarbij een uitvoerings- overeenkomst tot stand is gekomen. Eerder tekenden de ministers voor NSP Den Haag (december 2003) en NSP Utrecht (juli 2004). VROM en Verkeer en Waterstaat stellen gezamenlijk circa € 50 miljoen ter beschikking voor het Nieuwe Sleutelproject Arnhem.

Deze uitvoeringsovereenkomst regelt in het bijzonder de totstandkoming van de OV-terminal in het plangebied. Dit is het laatste onderdeel van het masterplan Arnhem Centraal, waarvan de uitvoering al in volle gang is. Het gebied rondom het station van Arnhem heeft als belangrijkste kenmerk het hoogteverschil van zo’n vijftien tot twintig meter. Van dat hoogteverschil wordt gebruik gemaakt bij de ontwikkeling van de nieuwe transferhal. Het station moet een hoogwaardig regionaal knooppunt worden voor trein, trolleybus en regionale busverbindingen. Voorop staat dat voetgangers en reizigers makkelijk en zonder barrières hun weg in de nieuwe stationshal vinden. De hal komt bovenop een parkeergarage en aansluitend aan de hal komen kantoren.

VROM en Verkeer en Waterstaat stellen gezamenlijk circa € 50 miljoen ter beschikking. Daarbij gaat het om respectievelijk bijna 25 miljoen van VROM voor het verhogen van de kwaliteit van het gebied en ruim 24 miljoen van Verkeer en Waterstaat voor het treinstation.

Het rijk ondersteunt sinds 1997 de Nieuwe Sleutelprojecten. De investeringen in de ontwikkeling van deze gebieden zijn van belang voor heel Nederland. De aansluiting op het Europese netwerk van de hogesnelheidstreinen (HST) maakt de locaties aantrekkelijk voor nationale en internationale bedrijven. Het rijk investeert ruim 1 miljard euro in de Sleutelprojecten.

Meer informatie over de Sleutelprojecten vindt u in het dossier Nieuwe sleutelprojecten:www.vrom.nl/sleutelprojecten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM