Boskalis: in 2005 weer opgaande lijn

Papendrecht – Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv sprak bestuursvoorzitter R. van Gelder, vooruitkijkend naar 2005, over een jaar van mogelijk herstel. Van Gelder ziet een groot werkaanbod op de internationale baggermarkt, vooral in het Midden Oosten, maar voorlopig nog bescheiden marges. Voor de Europese thuismarkten wordt wederom rekening gehouden met terughoudende overheidsbestedingen en derhalve felle concurrentie en druk op marges. Daarnaast is nog onzeker wanneer de landaanwinningswerken in Singapore, die momenteel nog steeds stil liggen door geblokkeerde zandtoevoer vanuit Maleisië en Indonesië, hervat kunnen worden. Hervatting van die werken kan de exploitatie ten goede komen.

Dankzij de in het afgelopen jaar doorgevoerde aanscherping van de organisatie zal Boskalis in 2005 een aanzienlijke kostenbesparing kunnen behalen. Voor 2005 worden een goede bezetting en een gezonde cash flow verwacht. De investeringen zullen beduidend lager zijn dan in de voorgaande jaren, nu het hoppervlootvernieuwings- en uitbreidingprogramma op hoofdlijnen is afgerond. Terugblikkend naar 2004 zei Van Gelder dat in de markt sprake was van felle concurrentie en scherpe prijsstelling. In financieel opzicht waren de resultaten in 2004 bescheiden, Van Gelder bevestigde de eerder uitgesproken verwachting van een omzetniveau van circa € 1 miljard en een nettoresultaat van € 20 – 25 miljoen. Momenteel zijn de grotere schepen overwegend bezet op kortlopende projecten met lage prijsniveaus.

Van Gelder: ‘In 2004 was het zwaar weer. Qua resultaten lijkt de bodem wel bereikt, voor 2005 zie ik weer een opgaande lijn. Echter, we zullen er hard voor moeten knokken, herstel komt niet vanzelf.’ Van Gelder benadrukte dat de vooruitzichten op langere termijn positief zijn. De behoefte aan infrastructuur rond de waterlijn is direct gekoppeld aan ontwikkelingen met betrekking tot het wereldhandelsvolume, toerisme, de groei van de wereldbevolking en het tekort aan ruimte in dichtbevolkte kustgebieden.

Boskalis publiceert op 15 maart 2005 haar jaarresultaten over 2004.

Voorts deelt Koninklijke Boskalis Westminster nv mede dat op 23 december 2004 tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer M. Minderhoud is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft circa 3.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Boskalis Westminster nv

Boskalis: in 2005 weer opgaande lijn | Infrasite

Boskalis: in 2005 weer opgaande lijn

Papendrecht – Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv sprak bestuursvoorzitter R. van Gelder, vooruitkijkend naar 2005, over een jaar van mogelijk herstel. Van Gelder ziet een groot werkaanbod op de internationale baggermarkt, vooral in het Midden Oosten, maar voorlopig nog bescheiden marges. Voor de Europese thuismarkten wordt wederom rekening gehouden met terughoudende overheidsbestedingen en derhalve felle concurrentie en druk op marges. Daarnaast is nog onzeker wanneer de landaanwinningswerken in Singapore, die momenteel nog steeds stil liggen door geblokkeerde zandtoevoer vanuit Maleisië en Indonesië, hervat kunnen worden. Hervatting van die werken kan de exploitatie ten goede komen.

Dankzij de in het afgelopen jaar doorgevoerde aanscherping van de organisatie zal Boskalis in 2005 een aanzienlijke kostenbesparing kunnen behalen. Voor 2005 worden een goede bezetting en een gezonde cash flow verwacht. De investeringen zullen beduidend lager zijn dan in de voorgaande jaren, nu het hoppervlootvernieuwings- en uitbreidingprogramma op hoofdlijnen is afgerond. Terugblikkend naar 2004 zei Van Gelder dat in de markt sprake was van felle concurrentie en scherpe prijsstelling. In financieel opzicht waren de resultaten in 2004 bescheiden, Van Gelder bevestigde de eerder uitgesproken verwachting van een omzetniveau van circa € 1 miljard en een nettoresultaat van € 20 – 25 miljoen. Momenteel zijn de grotere schepen overwegend bezet op kortlopende projecten met lage prijsniveaus.

Van Gelder: ‘In 2004 was het zwaar weer. Qua resultaten lijkt de bodem wel bereikt, voor 2005 zie ik weer een opgaande lijn. Echter, we zullen er hard voor moeten knokken, herstel komt niet vanzelf.’ Van Gelder benadrukte dat de vooruitzichten op langere termijn positief zijn. De behoefte aan infrastructuur rond de waterlijn is direct gekoppeld aan ontwikkelingen met betrekking tot het wereldhandelsvolume, toerisme, de groei van de wereldbevolking en het tekort aan ruimte in dichtbevolkte kustgebieden.

Boskalis publiceert op 15 maart 2005 haar jaarresultaten over 2004.

Voorts deelt Koninklijke Boskalis Westminster nv mede dat op 23 december 2004 tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer M. Minderhoud is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft circa 3.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Boskalis Westminster nv