Verkeersproblematiek A325 onder de loep

Nijmegen – De verkeersdruk op de A325 tussen knooppunt Ressen en Lent gaat in de periode tot 2020 verder toenemen. De toename van het autoverkeer, onder meer door de woningbouw in de Nijmeegse Waalsprong, vraagt om maatregelen. Het KAN gaat samen met de betrokken gemeenten, de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat bestuderen hoe problemen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Uiterlijk in mei moet er een concreet gezamenlijk advies liggen.

Onlangs zijn provincie, KAN en de KAN-gemeenten het eens geworden over het aanpassen van de grote infrastructuur in de regio om de bereikbaarheid te verbeteren. Rondom Nijmegen is onder meer gekozen voor verbreding van de A50, de bouw van een tweede stadsbrug en de doortrekking van de A15. Diverse onderzoeken wijzen uit dat de regio met deze maatregelen beter bereikbaar wordt. Maar ook blijkt uit de onderzoeken dat de verkeersproblematiek op de A325 nog nadere aandacht vergt. De gemeente Nijmegen is bezig met het aanleggen van een nieuwe verkeersstructuur in verband met de Waalsprong. Het is belangrijk dat de lokale plannen goed aansluiten op de regionale ontwikkelingen. De betrokken overheden gaan zich nu hierover buigen. Een stuurgroep, waarin de verantwoordelijke bestuurders verenigd zijn, is inmiddels aan de slag gegaan.

Onderzoek
Om tot een oplossing te komen worden alle verkeersplannen van de gemeenten Nijmegen, Lingewaard en Overbetuwe onder de loep genomen. Ook wordt gekeken naar concrete plannen in de A325-zone voor winkels en bedrijventerreinen. Ten slotte worden alle onderzoeken rondom de uitbreiding van wegen in de regio bij de studie betrokken. Waar nodig wordt nog nader onderzoek verricht. Op basis van deze gegevens worden enkele oplossingsvarianten uitgewerkt die op hun effecten worden getoetst. Ook zullen daarbij aspecten als milieu, kosten en uitvoerbaarheid een rol spelen.

Planning
De komende maanden staan in het teken van onderzoek en het uitwerken van oplossingsvarianten. Maart/april 2005 zal het eindrapport beschikbaar zijn. Een advies van de stuurgroep A325 zal naar verwachting in april/mei 2005 aan de betrokken overheden worden aangeboden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: KAN (Knooppunt Arnhem-Nijmegen)

Verkeersproblematiek A325 onder de loep | Infrasite

Verkeersproblematiek A325 onder de loep

Nijmegen – De verkeersdruk op de A325 tussen knooppunt Ressen en Lent gaat in de periode tot 2020 verder toenemen. De toename van het autoverkeer, onder meer door de woningbouw in de Nijmeegse Waalsprong, vraagt om maatregelen. Het KAN gaat samen met de betrokken gemeenten, de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat bestuderen hoe problemen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Uiterlijk in mei moet er een concreet gezamenlijk advies liggen.

Onlangs zijn provincie, KAN en de KAN-gemeenten het eens geworden over het aanpassen van de grote infrastructuur in de regio om de bereikbaarheid te verbeteren. Rondom Nijmegen is onder meer gekozen voor verbreding van de A50, de bouw van een tweede stadsbrug en de doortrekking van de A15. Diverse onderzoeken wijzen uit dat de regio met deze maatregelen beter bereikbaar wordt. Maar ook blijkt uit de onderzoeken dat de verkeersproblematiek op de A325 nog nadere aandacht vergt. De gemeente Nijmegen is bezig met het aanleggen van een nieuwe verkeersstructuur in verband met de Waalsprong. Het is belangrijk dat de lokale plannen goed aansluiten op de regionale ontwikkelingen. De betrokken overheden gaan zich nu hierover buigen. Een stuurgroep, waarin de verantwoordelijke bestuurders verenigd zijn, is inmiddels aan de slag gegaan.

Onderzoek
Om tot een oplossing te komen worden alle verkeersplannen van de gemeenten Nijmegen, Lingewaard en Overbetuwe onder de loep genomen. Ook wordt gekeken naar concrete plannen in de A325-zone voor winkels en bedrijventerreinen. Ten slotte worden alle onderzoeken rondom de uitbreiding van wegen in de regio bij de studie betrokken. Waar nodig wordt nog nader onderzoek verricht. Op basis van deze gegevens worden enkele oplossingsvarianten uitgewerkt die op hun effecten worden getoetst. Ook zullen daarbij aspecten als milieu, kosten en uitvoerbaarheid een rol spelen.

Planning
De komende maanden staan in het teken van onderzoek en het uitwerken van oplossingsvarianten. Maart/april 2005 zal het eindrapport beschikbaar zijn. Een advies van de stuurgroep A325 zal naar verwachting in april/mei 2005 aan de betrokken overheden worden aangeboden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: KAN (Knooppunt Arnhem-Nijmegen)