ONRI: Kosten stegen in 2002 met 7,2 procent

Den Haag – De kostprijsontwikkeling in 2002, dat wil zeggen tussen 1 januari en 31 december 2002 in de door ONRI vertegenwoordigde advies- en ingenieursbureaus is +7,2%. Dit is de uitkomst van de kostprijsenqu�te die ONRI najaar 2004 hield.

Aan die enqu�te werkten 37 bureaus mee, waarvan 33 met bruikbare gegevens. Bij deze 33 bureaus werkten op 1-1-2003 in totaal 8.171 personen (41% van het ONRI-totaal). Dit, en het feit dat de representativiteit over grote, middelgrote en kleinere bureaus in orde was (11 bureaus >100 werkzame personen, 20 bureaus 10-100, 2 bureaus <10), maakt de uitkomst bruikbaar voor ONRI als geheel. De deelname van bureaus aan het kostprijsonderzoek is niet hoger geworden dan bij de vorige editie. Hierdoor kunnen wij opnieuw geen gedetailleerdere informatie produceren dan u hier vindt. ONRI mag recentere kostprijsontwikkelingen niet publiceren. Over de jaren waarover zij wel mag publiceren ziet ONRI de volgende stijgingen van de kostprijs per projectgebonden uur bij de ONRI-bureaus: 2002-2003: + 7,2% 2001-2002: + 5,5% 2000-2001: + 6,2% 1999-2000: + 6,7% 1998-1999: + 8%

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ersbericht ONRI