Informatiepanelen voor de scheepvaart in gebruik

‘s-Hertogenbosch – Rijkswaterstaat Noord-Brabant en Limburg hebben bij de toegangspoorten van de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal en het kanaal Wessem-Nederweert informatiepanelen geplaatst voor de scheepvaart.. In deze vorm is dit een nieuwe ontwikkeling voor het scheepvaartverkeer. De informatiepanelen zijn bedoeld voor de melding van stremmingen, vertragingen, afwijkingen van bedieningstijden en actuele regionale informatie. Alle panelen zijn vanaf 1 januari 2005 operationeel.

Een aantal sluizen in de kanalen in Noord-Brabant en Limburg is bijna 200 jaar oud. Mede door deze ouderdom en de staat van onderhoud komt het voor dat de sluizen en bruggen op het kanalenstelsel mankementen vertonen met een stremming tot gevolg. Door de beperkte budgetten voor onderhoud verwacht Rijkswaterstaat dat het aantal stremmingen de komende jaren zal toenemen. Het is daarom belangrijk om de gebruiker tijdig te informeren over stremmingen en werkzaamheden die tot vertraging kunnen leiden.

Uit het gebruikersonderzoek onder de beroepsvaart en recreatievaart (2003) is gebleken dat er behoefte is aan extra informatie ter plaatse, naast de informatie die beschikbaar is via internet en teletekst. Daarom is besloten om informatiepanelen te plaatsen bij de sluizen Engelen, Oosterhout (sluis I), Panheel en Weert (sluis 15). Op al deze locaties bestaat de mogelijkheid om voor een alternatieve route te kiezen. De informatiepanelen zijn vanaf circa 100 meter leesbaar voor de scheepvaart en werken als een tekstkrant.

Rijkswaterstaat ontwikkelt zich tot een publieksgerichte organisatie. Het gebruikersonderzoek is een goed middel gebleken om achter de knelpunten voor de gebruiker van het kanalenstelsel te komen. Uit het gebruikersonderzoek zijn meer knelpunten naar voren gekomen die momenteel omgezet worden in acties. Zo wordt er lokaal gebaggerd om de grootste knelpunten voor de scheepvaart weg te werken, is de spertijd in de spits van de brug in Son inmiddels afgeschaft en wordt de bediening meer afgestemd op de vraag van de gebruiker in bijvoorbeeld de nachtelijke uren. Over enkele jaren zal er opnieuw een gebruikersonderzoek worden uitgevoerd, maar bij tussentijdse knelpunten of opmerkingen kan elke gebruiker van een (vaar)weg terecht bij het Rijkswaterstaat telefoonnummer 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant

Informatiepanelen voor de scheepvaart in gebruik | Infrasite

Informatiepanelen voor de scheepvaart in gebruik

‘s-Hertogenbosch – Rijkswaterstaat Noord-Brabant en Limburg hebben bij de toegangspoorten van de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal en het kanaal Wessem-Nederweert informatiepanelen geplaatst voor de scheepvaart.. In deze vorm is dit een nieuwe ontwikkeling voor het scheepvaartverkeer. De informatiepanelen zijn bedoeld voor de melding van stremmingen, vertragingen, afwijkingen van bedieningstijden en actuele regionale informatie. Alle panelen zijn vanaf 1 januari 2005 operationeel.

Een aantal sluizen in de kanalen in Noord-Brabant en Limburg is bijna 200 jaar oud. Mede door deze ouderdom en de staat van onderhoud komt het voor dat de sluizen en bruggen op het kanalenstelsel mankementen vertonen met een stremming tot gevolg. Door de beperkte budgetten voor onderhoud verwacht Rijkswaterstaat dat het aantal stremmingen de komende jaren zal toenemen. Het is daarom belangrijk om de gebruiker tijdig te informeren over stremmingen en werkzaamheden die tot vertraging kunnen leiden.

Uit het gebruikersonderzoek onder de beroepsvaart en recreatievaart (2003) is gebleken dat er behoefte is aan extra informatie ter plaatse, naast de informatie die beschikbaar is via internet en teletekst. Daarom is besloten om informatiepanelen te plaatsen bij de sluizen Engelen, Oosterhout (sluis I), Panheel en Weert (sluis 15). Op al deze locaties bestaat de mogelijkheid om voor een alternatieve route te kiezen. De informatiepanelen zijn vanaf circa 100 meter leesbaar voor de scheepvaart en werken als een tekstkrant.

Rijkswaterstaat ontwikkelt zich tot een publieksgerichte organisatie. Het gebruikersonderzoek is een goed middel gebleken om achter de knelpunten voor de gebruiker van het kanalenstelsel te komen. Uit het gebruikersonderzoek zijn meer knelpunten naar voren gekomen die momenteel omgezet worden in acties. Zo wordt er lokaal gebaggerd om de grootste knelpunten voor de scheepvaart weg te werken, is de spertijd in de spits van de brug in Son inmiddels afgeschaft en wordt de bediening meer afgestemd op de vraag van de gebruiker in bijvoorbeeld de nachtelijke uren. Over enkele jaren zal er opnieuw een gebruikersonderzoek worden uitgevoerd, maar bij tussentijdse knelpunten of opmerkingen kan elke gebruiker van een (vaar)weg terecht bij het Rijkswaterstaat telefoonnummer 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant