Reactie VNO-NCW op nota Mobiliteit

Den Haag – VNO-NCW is blij dat het kabinet extra gaat investeren in infrastructuur, maar er moet méér geld naar de uitbreiding van het hoofdwegennet. Per jaar zo’n 1 miljard euro extra, anders duurt het nog tot 2015 voordat de files verminderen. Zo lang wil het bedrijfsleven niet wachten, aldus VNO-NCW in een commentaar op de Nota Mobiliteit van Verkeersminister Karla Peijs.

Tot 2010 gaat het kabinet vooral geld investeren in de onderhoud van wegen, vaarwegen, spoor en de voltooiing van de Betuweroute en de hogesnelheidslijn. Dat geld komt uit het Infrastructuurfonds, dat met circa 3 procent per jaar gaat groeien. Pas in 2011 komen middelen vrij voor de uitbreiding van wegen. “Maar te weinig, en te laat”, aldus VNO-NCW. De ondernemingsorganisatie stelt voor het Infrastructuurfonds met 0,3 procentpunt extra per jaar te verhogen. Dat komt neer op bijna 1 miljard euro extra per jaar in de periode 2011 tot 2020.

Verder roept de ondernemingsorganisatie op “publiek-private samenwerking te benutten om de nodige investeringen eerder te realiseren.” Financiering kan gebeuren door gebruikers te laten betalen voor het weggebruik.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging VNO-NCW