Meer aandacht voor beheer en onderhoud

Gouda – Als gevolg van recent geconstateerde achterstanden, is er meer aandacht bij de overheid voor beheer en onderhoud van infrastructuur. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring infrastructuur uitgevoerd door het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) in opdracht van het AVBB.

Het EIB onderzoekt jaarlijks de voortgang bij de planning en uitvoering van infrastructuurprojecten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) en de Begroting van het Infrastructuurfonds.

Het budget voor aanlegprojecten infrastructuur ligt in 2005 nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2004. Voor aanleg van rijkswegen en railwegen neemt het budget de komende jaren stelselmatig toe. Bij regionale projecten en bij de megaprojecten vinden dalingen plaats. Ten opzichte van vorig jaar zijn er minder vertragingen in de planstudie- en realisatiefase.

Voor de aanlegprojecten is 3,4 miljard euro beschikbaar. Voor beheer en onderhoud 1,9 miljard euro. Vijftien procent van het totale budget betreft directe uitvoeringsuitgaven. Voor rijkswegen is dit aandeel 31% en voor waterbeheren/vaarwegen 84%.

In het MIT is een groot aantal planstudieprojecten opgenomen. Als deze projecten aansluitend in uitvoering worden genomen, dan bedraagt het tekort 0,9 miljard euro (17% van de totale projectkosten van de planstudieprojecten). Het tekort voor rijkswegen is relatief klein, 10% omdat hiervoor in 2006 veel meer financiële middelen beschikbaar komen. Voor waterbeheren/vaarwegen en railwegen ligt het tekort op een derde tot een kwart van de benodigde middelen.

In totaal zijn 18 projecten zichtbaar vertraagd ten opzichte van vorig jaar. Zeven projecten zijn in de planstudiefase en elf projecten zijn in de realisatiefase. Van de kleine regionale projecten, die in het verleden vaak vertraging hadden, zijn geen gegevens beschikbaar. Deze zijn dan ook niet meegenomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Meer aandacht voor beheer en onderhoud | Infrasite

Meer aandacht voor beheer en onderhoud

Gouda – Als gevolg van recent geconstateerde achterstanden, is er meer aandacht bij de overheid voor beheer en onderhoud van infrastructuur. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring infrastructuur uitgevoerd door het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) in opdracht van het AVBB.

Het EIB onderzoekt jaarlijks de voortgang bij de planning en uitvoering van infrastructuurprojecten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) en de Begroting van het Infrastructuurfonds.

Het budget voor aanlegprojecten infrastructuur ligt in 2005 nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2004. Voor aanleg van rijkswegen en railwegen neemt het budget de komende jaren stelselmatig toe. Bij regionale projecten en bij de megaprojecten vinden dalingen plaats. Ten opzichte van vorig jaar zijn er minder vertragingen in de planstudie- en realisatiefase.

Voor de aanlegprojecten is 3,4 miljard euro beschikbaar. Voor beheer en onderhoud 1,9 miljard euro. Vijftien procent van het totale budget betreft directe uitvoeringsuitgaven. Voor rijkswegen is dit aandeel 31% en voor waterbeheren/vaarwegen 84%.

In het MIT is een groot aantal planstudieprojecten opgenomen. Als deze projecten aansluitend in uitvoering worden genomen, dan bedraagt het tekort 0,9 miljard euro (17% van de totale projectkosten van de planstudieprojecten). Het tekort voor rijkswegen is relatief klein, 10% omdat hiervoor in 2006 veel meer financiële middelen beschikbaar komen. Voor waterbeheren/vaarwegen en railwegen ligt het tekort op een derde tot een kwart van de benodigde middelen.

In totaal zijn 18 projecten zichtbaar vertraagd ten opzichte van vorig jaar. Zeven projecten zijn in de planstudiefase en elf projecten zijn in de realisatiefase. Van de kleine regionale projecten, die in het verleden vaak vertraging hadden, zijn geen gegevens beschikbaar. Deze zijn dan ook niet meegenomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB