CPB acht rendabele exploitatie Betuweroute mogelijk

Den Haag – Een bedrijfseconomisch rendabele exploitatie van de Betuweroute lijkt mogelijk. In alle door het Centraal Planbureau onderzochte scenario’s kunnen de variabele onderhouds- en beheerskosten worden gedekt. In de meeste gevallen kunnen à lle exploitatiekosten in de komende decennia worden gedekt. Om tot een kostendekkende exploitatie te komen, zijn wel vrij stevige gebruikersvergoedingen nodig. Deze zullen in vergelijking met lagere vergoedingen leiden tot minder spoorvervoer. Vanuit maatschappelijk-economisch oogpunt valt dit echter te prefereren boven het maximaliseren van het spoorvervoer.

Ook als een adequate beprijzing ertoe leidt dat hiermee een deel van de aanlegkosten kan worden terugverdiend, betekent dit niet dat de Betuweroute daarmee een rendabele investering is. Als deze spoorlijn niet was aangelegd, dan had adequaat geprijsd spoorvervoer over het huidige net kunnen plaatsvinden en waren daarmee opbrengsten gerealiseerd. Nu de Betuweroute er vrijwel ligt, is het wel zaak om de maatschappelijke opbrengsten van de spoorlijn zo hoog mogelijk te krijgen. Optimale gebruikersvergoedingen bij zowel de Betuweroute als het bestaande net en een goede regulering vormen de basis om dit doel te bereiken.

Deze conclusies trekt het Centraal Planbureau (CPB) in de notitie ‘Vooruitzichten voor spoorvervoer over de Betuweroute’, die op 6 december 2004 op de website van het CPB openbaar is gemaakt. In deze notitie heeft het CPB op verzoek van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) van de Tweede Kamer geschetst wat de vooruitzichten zijn voor de ontwikkeling van het spoorvervoer over de Betuweroute, inclusief de bedrijfseconomische aspecten.

De volledige CPB-notitie ‘Vooruitzichten voor spoorvervoer over de Betuweroute’ is op de site van CPB (gratis) beschikbaar als PDF-bestand.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centraal Planbureau

CPB acht rendabele exploitatie Betuweroute mogelijk | Infrasite

CPB acht rendabele exploitatie Betuweroute mogelijk

Den Haag – Een bedrijfseconomisch rendabele exploitatie van de Betuweroute lijkt mogelijk. In alle door het Centraal Planbureau onderzochte scenario’s kunnen de variabele onderhouds- en beheerskosten worden gedekt. In de meeste gevallen kunnen à lle exploitatiekosten in de komende decennia worden gedekt. Om tot een kostendekkende exploitatie te komen, zijn wel vrij stevige gebruikersvergoedingen nodig. Deze zullen in vergelijking met lagere vergoedingen leiden tot minder spoorvervoer. Vanuit maatschappelijk-economisch oogpunt valt dit echter te prefereren boven het maximaliseren van het spoorvervoer.

Ook als een adequate beprijzing ertoe leidt dat hiermee een deel van de aanlegkosten kan worden terugverdiend, betekent dit niet dat de Betuweroute daarmee een rendabele investering is. Als deze spoorlijn niet was aangelegd, dan had adequaat geprijsd spoorvervoer over het huidige net kunnen plaatsvinden en waren daarmee opbrengsten gerealiseerd. Nu de Betuweroute er vrijwel ligt, is het wel zaak om de maatschappelijke opbrengsten van de spoorlijn zo hoog mogelijk te krijgen. Optimale gebruikersvergoedingen bij zowel de Betuweroute als het bestaande net en een goede regulering vormen de basis om dit doel te bereiken.

Deze conclusies trekt het Centraal Planbureau (CPB) in de notitie ‘Vooruitzichten voor spoorvervoer over de Betuweroute’, die op 6 december 2004 op de website van het CPB openbaar is gemaakt. In deze notitie heeft het CPB op verzoek van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) van de Tweede Kamer geschetst wat de vooruitzichten zijn voor de ontwikkeling van het spoorvervoer over de Betuweroute, inclusief de bedrijfseconomische aspecten.

De volledige CPB-notitie ‘Vooruitzichten voor spoorvervoer over de Betuweroute’ is op de site van CPB (gratis) beschikbaar als PDF-bestand.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centraal Planbureau