Siemens Nederland boekt lichte omzetstijging

Den Haag – De Siemens Groep in Nederland zag haar omzet in het zojuist afgesloten boekjaar licht stijgen tot 1.432 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 30,7 miljoen euro. De winst bleef, zonder de in het afgelopen boekjaar getroffen speciale voorzieningen, op een vergelijkbaar peil met vorig jaar. De orderontvangst beliep 1.469 miljoen euro. “Waarmee na een aantal jaar van economisch zwaar weer een positieve kentering is ingezet”, aldus bestuursvoorzitter Martin C.J. van Pernis.

Terugblik
In een afwachtende markt die te weinig kon investeren heeft ook Siemens in het verslagjaar 2003/2004 – dat loopt van 1 oktober t/m 30 september – de tering naar de nering gezet. Hierdoor kon de onderneming niet ontkomen aan de collectieve afbouw van circa 180 arbeidsplaatsen, waarbij een aantal medewerkers kon worden herplaatst. Binnen de sector Information en Communication vond een aantal organisatorische aanpassingen plaats. In de loop van het boekjaar werd de onderneming geconfronteerd met verliezen in een aantal lopende buitenlandse projecten. Hoewel deze projecten – de bouw van turn-key warmtekrachtcentrales – in de komende boekjaren zullen worden voltooid, werden aanzienlijke voorzieningen ten laste van het bedrijfsresultaat van 2004 gebracht. Daarnaast wist Siemens zijn marktpositie te verbeteren.

Huidige situatie
De Siemens Groep in Nederland is actief in de volle breedte van haar portfolio. In de sector Communicatie werkt men aan ‘Voice over IP’ (VoIP) en ‘fibre to the home’-oplossingen. De omzet in mobiele telefoons groeide sterk. Op het gebied van Veiligheid zet de onderneming samen met partners ‘port-security’ projecten op en in de sector Mobiliteit werkt men aan de realisatie van de bovenbouw van de HSL-Zuid. Siemens Industrial Turbomachinery in Hengelo levert compressoren voor de renovatie van de Groninger gasvelden. In het Haagse Bronovo ziekenhuis is de meest geavanceerde MRI-scanner voor de reguliere patiëntenzorg in bedrijf. In het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en in het Academisch Ziekenhuis te Groningen zijn de eerste 64-slice CT-scanners operationeel. Dankzij de ICT groeien wonen en werken naar elkaar toe. In de aarzelende consumentenmarkt kon Siemens zijn goede positie bij de huishoudapparatuur behouden. Duurzame energieprojecten met zon en wind werden gerealiseerd voor Eneco. En op het gebied van Educatie neemt Siemens deel in verschillende initiatieven om techniek als studierichting te stimuleren.

Vooruitzichten
In een nog aarzelende economie verwacht de Siemens Groep in Nederland in 2005 een lichte stijging in zowel opdrachten als omzet. De winst zal na de éénmalige voorzieningen in het vorig boekjaar worden hersteld. ”Met een onderneming die dankzij de recente reorganisatie fit is voor de toekomst, zullen wij onze concurrentiepositie verder weten te verbeteren. De stijgende vraag naar ICT in de gezondheidszorg, de toenemende bandbreedte in communicatienetwerken, de groeiende behoefte aan veiligheid en mobiliteit, maar ook de noodzakelijke versoepeling van regelgeving bij windenergie, moeten en zullen aan die concurrentiepositie eveneens positief bijdragen”, aldus bestuursvoorzitter Martin van Pernis.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Siemens Nederland N.V,