EU Conferentie multimodale ontwikkelingen

‘s-Hertobenbosch – Op 7 en 8 december 2004 komen Europese bestuurders en vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en regionale, ‘global thinking’ expediteurs bij elkaar om te spreken over de verbindingen in Europa, de financiering van infrastructuur en de eisen die gebruikers stellen aan de transportmogelijkheden. Dat gebeurt in het Chassétheater in Breda.

Waar gaat het over?
Er is niets zo slordig om een mooie A16 in West-Brabant te hebben als transporteurs vastlopen in Vlaanderen, als de A16 daar niet dezelfde status qua verkeersinfrastructuur heeft. En een eventuele PPS-constructie voor de A4 kan niet zonder eerst te kijken naar bijvoorbeeld tolheffingen bij de Schelde-verbindingen rond Antwerpen en op alternatieve routes: Één samenhangend infrastructureel netwerk is dan ook van wezenlijk belang als randvoorwaarde voor de Europese economie. Transporteurs en verladers hebben baat bij een duidelijke afstemming over het gebruik. Ze willen bijvoorbeeld graag weten hoe de tolheffing straks in Duitsland wordt geregeld en hoe het met de vignetten voor de Oostenrijkse en Zwitserse autobanen zit. En stemmen we tolheffingen in Nederland en Vlaanderen op elkaar af?

Afstemming tussen de betrokken landen over de vorm en financiering van infrastructuren is dan ook essentieel. Te meer daar de nieuwe Eurocommissarissen binnenkort weer belangrijke beslissingen zullen nemen over de uitvoering van grote transportverbindingen die dwars door Europa lopen.

Sprekers tijdens de conferentie zijn diverse EU-sprekers uit Brussel, de havenbestuurders van Rotterdam en Antwerpen en de Nederlands minister van Verkeer en Waterstaat mevrouw Karla Peijs.

Voor meer informatie en aanmelding:
www.rsdelta.org

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant