Publiek Private Samenwerking succesvol

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Zalm van Financiën ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Voortgangsrapportage PPS.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de eerste pilots met publiek-private samenwerking (PPS) succesvol zijn afgerond en dat PPS in verschillende nota’s een plek heeft gekregen. Om echt een bijdrage te kunnen leveren aan de ambities op het gebied van ruimte en mobiliteit, moet PPS structureel worden toegepast.

De voortgangsrapportage gaat per sector dieper in op de belemmeringen, wat er wordt gedaan om deze weg te nemen en hoe de departementen tot structurele toepassing zullen komen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad