Veel bouwbedrijven kiezen versnelde sanctieprocedure

Den Haag – De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft van circa 350 bouwbedrijven in de grond-, wegen- en waterbouwsector toezeggingen ontvangen voor deelname aan de versnelde procedure. De NMa startte eerder tegen in totaal circa 400 bedrijven een sanctieprocedure.Dit resultaat geeft aan dat een groot aantal bouwbedrijven op deze wijze snel schoon schip wil maken.

De 350 bedrijven hebben een machtiging verleend aan de heer drs. J.C. Blankert. Hij zal nu gezamenlijk verweer voeren voor deze bedrijven. Vervolgens zal de directeur-generaal van de NMa op basis van de feiten per bedrijf begin volgend jaar individuele sancties opleggen.

Bijna 60% van de bouwbedrijven die eerder bij de NMa een clementieverzoek hadden ingediend heeft de NMa toestemming verleend om hun gegevens door te sturen aan de Belastingdienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NMA