Eerste investeringen OV Netwerk Brabantstad

‘s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant investeert 30 miljoen euro in de eerste fase van de realisering van het OV-Netwerk Brabantstad. Daarnaast hebben de vijf steden en het SRE aangegeven welke projecten bijdragen aan het OV Netwerk. Opgeteld leidt dit in de eerste fase tot ongeveer één derde van de nodige investeringen tot 2020. GS stellen aan Provinciale Staten voor om in te stemmen met het investeringsprogramma, waarbij de steden en het SRE handelen in de geest van de eis van PS om gelijkwaardig te investeren in het OV Netwerk. De uitwerking en investeringen tot 2020 zijn opedeeld in drie fases, de eerste fase tot 2008 is nu vanuit BrabantStad gereed, GS verwachten dat de steden in de volgende twee fases voldoen aan de wens van Provinciale Staten om gelijkwaardig te investeren.

BrabantStad rekent erop dat het Rijk bij de definitieve vaststelling van de Nota Mobiliteit eveneens haar verantwoordelijkheid neemt voor de bereikbaarheid van het tweede nationale stedelijk netwerk.

Impuls
Het OV-Netwerk BrabantStad moet ertoe leiden dat door een uitgekiend openbaar vervoerssysteem de stadscentra van de grote steden -economisch- bereikbaar blijven na 2020. Dit wordt vormgegeven door de aanleg van voorstadsstations, verbetering van de dienstregeling over het spoor en hoogwaardige busverbindingen. De provinciale bijdrage geeft een impuls aan stedelijke projecten die bijdragen aan het netwerk. Concreet gaat het om het Nieuwe Sleutelproject in Breda, HOV-assen in Tilburg, opwaardering van de stations Brandevoort in Helmond en Reeshof in Tilburg.

Sinds de afronding van de besluitvorming rondom de Verkenning OV-Netwerk BrabantStad is een aantal belangrijke projecten uit het OV-Netwerk BrabantStad al gerealiseerd of in uitvoering, bijvoorbeeld station Reeshof in Tilburg, de Phileas in Eindhoven en de HOV Oosterhout – Breda.
De partners binnen Brabantstad en het SRE hanteren de verkenning OV-netwerk BrabantStad als uitgangspunt voor hun beleid.
De spoorsector neemt een belangrijke plaats in bij de verdere uitwerking van de Verkenning OV-Netwerk BrabantStad. De provincie voert overleg met de spoorsector om te komen tot een ingrijpende wijziging van de dienstregeling per 2007 en de benodigde investeringen in voorstadsstations en spoorinfrastructuur. Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen de spoorsector (NS en ProRail) en BrabantStad om concrete afspraken vast te leggen.

De inspanningen van Brabantstad en het SRE zijn zichtbaar gemaakt in een concept-investeringsschema. In dit concept-investeringsschema staan alle projecten van de eerste fase tot 2008 die onderdeel uitmaken van of relevant zijn voor OV-netwerk BrabantStad.

Verkenning
Januari 2004 heeft Brabantstad ingestemd met de Verkenning OV-Netwerk BrabantStad. De conclusie van de Verkenning OV-Netwerk BrabantStad is dat de bereikbaarheid van Brabant de komende tijd ernstig onder druk komt te staan als gevolg van het toenemend autogebruik. Vooral de randen van de steden slibben dicht, waardoor in 2020 mensen de centra van de steden niet meer kunnen bereiken als er niets gebeurt met het openbaar vervoer. Door de hoge afhankelijkheid van de auto en de lage kwaliteit van het openbaar vervoer worden de economische groei en een gezonde ontwikkeling van het tweede stedelijk netwerk van Nederland bedreigd. Met de Verkenning OV-Netwerk BrabantStad hebben de regionale partners in Brabant gezamenlijk richting gegeven aan een investeringsstrategie voor het openbaar vervoer van BrabantStad. De Verkenning OV-Netwerk BrabantStad biedt het gemeenschappelijke kader voor een intensieve samenwerking tussen de B5-partners (provincie, SRE en de 5 grote steden), wat noodzakelijk is om tot een succesvolle aanpak te komen. Uit de Verkenning OV-Netwerk BrabantStad komt naar voren dat voor de realisatie een totale investering van 600-680 miljoen euro tussen nu en 2020 nodig is. Hiervan is ruim eenderde noodzakelijk voor investeringen in het spoor. De resterende twee derde zijn voor rekening van de partners van BrabantStad.

U kunt het concept-investeringsschema inzien op de site van de provincie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Eerste investeringen OV Netwerk Brabantstad | Infrasite

Eerste investeringen OV Netwerk Brabantstad

‘s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant investeert 30 miljoen euro in de eerste fase van de realisering van het OV-Netwerk Brabantstad. Daarnaast hebben de vijf steden en het SRE aangegeven welke projecten bijdragen aan het OV Netwerk. Opgeteld leidt dit in de eerste fase tot ongeveer één derde van de nodige investeringen tot 2020. GS stellen aan Provinciale Staten voor om in te stemmen met het investeringsprogramma, waarbij de steden en het SRE handelen in de geest van de eis van PS om gelijkwaardig te investeren in het OV Netwerk. De uitwerking en investeringen tot 2020 zijn opedeeld in drie fases, de eerste fase tot 2008 is nu vanuit BrabantStad gereed, GS verwachten dat de steden in de volgende twee fases voldoen aan de wens van Provinciale Staten om gelijkwaardig te investeren.

BrabantStad rekent erop dat het Rijk bij de definitieve vaststelling van de Nota Mobiliteit eveneens haar verantwoordelijkheid neemt voor de bereikbaarheid van het tweede nationale stedelijk netwerk.

Impuls
Het OV-Netwerk BrabantStad moet ertoe leiden dat door een uitgekiend openbaar vervoerssysteem de stadscentra van de grote steden -economisch- bereikbaar blijven na 2020. Dit wordt vormgegeven door de aanleg van voorstadsstations, verbetering van de dienstregeling over het spoor en hoogwaardige busverbindingen. De provinciale bijdrage geeft een impuls aan stedelijke projecten die bijdragen aan het netwerk. Concreet gaat het om het Nieuwe Sleutelproject in Breda, HOV-assen in Tilburg, opwaardering van de stations Brandevoort in Helmond en Reeshof in Tilburg.

Sinds de afronding van de besluitvorming rondom de Verkenning OV-Netwerk BrabantStad is een aantal belangrijke projecten uit het OV-Netwerk BrabantStad al gerealiseerd of in uitvoering, bijvoorbeeld station Reeshof in Tilburg, de Phileas in Eindhoven en de HOV Oosterhout – Breda.
De partners binnen Brabantstad en het SRE hanteren de verkenning OV-netwerk BrabantStad als uitgangspunt voor hun beleid.
De spoorsector neemt een belangrijke plaats in bij de verdere uitwerking van de Verkenning OV-Netwerk BrabantStad. De provincie voert overleg met de spoorsector om te komen tot een ingrijpende wijziging van de dienstregeling per 2007 en de benodigde investeringen in voorstadsstations en spoorinfrastructuur. Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen de spoorsector (NS en ProRail) en BrabantStad om concrete afspraken vast te leggen.

De inspanningen van Brabantstad en het SRE zijn zichtbaar gemaakt in een concept-investeringsschema. In dit concept-investeringsschema staan alle projecten van de eerste fase tot 2008 die onderdeel uitmaken van of relevant zijn voor OV-netwerk BrabantStad.

Verkenning
Januari 2004 heeft Brabantstad ingestemd met de Verkenning OV-Netwerk BrabantStad. De conclusie van de Verkenning OV-Netwerk BrabantStad is dat de bereikbaarheid van Brabant de komende tijd ernstig onder druk komt te staan als gevolg van het toenemend autogebruik. Vooral de randen van de steden slibben dicht, waardoor in 2020 mensen de centra van de steden niet meer kunnen bereiken als er niets gebeurt met het openbaar vervoer. Door de hoge afhankelijkheid van de auto en de lage kwaliteit van het openbaar vervoer worden de economische groei en een gezonde ontwikkeling van het tweede stedelijk netwerk van Nederland bedreigd. Met de Verkenning OV-Netwerk BrabantStad hebben de regionale partners in Brabant gezamenlijk richting gegeven aan een investeringsstrategie voor het openbaar vervoer van BrabantStad. De Verkenning OV-Netwerk BrabantStad biedt het gemeenschappelijke kader voor een intensieve samenwerking tussen de B5-partners (provincie, SRE en de 5 grote steden), wat noodzakelijk is om tot een succesvolle aanpak te komen. Uit de Verkenning OV-Netwerk BrabantStad komt naar voren dat voor de realisatie een totale investering van 600-680 miljoen euro tussen nu en 2020 nodig is. Hiervan is ruim eenderde noodzakelijk voor investeringen in het spoor. De resterende twee derde zijn voor rekening van de partners van BrabantStad.

U kunt het concept-investeringsschema inzien op de site van de provincie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant