Opwaardering Zuid-Willemsvaart stap dichterbij

‘s-Hertogenbosch Het college van Gedeputeerde Staten is verheugd met de € 30 miljoen van het Rijk voor het opknappen van sluizen in de Zuid-Willemsvaart. De ingrijpende renovatie van de Zuid-Willemsvaart tussen ’s-Hertogenbosch en Helmond komt hiermee een stuk dichterbij. Door deze extra bijdrage kunnen de Brabantse sluizen nog voor 2010 zijn aangepakt. De 30 miljoen euro komt bovenop de 60 miljoen die de provincie Noord-Brabant en regionale overheden willen gaan bijdragen aan de renovatie. De provincie Noord-Brabant heeft hiervan inmiddels al € 30 miljoen toegezegd. Het opknappen van de drie sluizen in de Zuid-Willemsvaart is een onderdeel van het pakket maatregelen uit de Visie Brabantse kanalen.

De Visie Brabantse Kanalen gaat verder in op het omleggen van de Zuid-Willemsvaart bij ’s Hertogenbosch en het verbeteren van het Wilhelminakanaal in Tilburg en het Burgemeester Delenkanaal in Oss.

Regiobijdrage
De regiogemeenten (Veghel, s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Laarbeek en Best) en het lokale bedrijfsleven hebben in een intentieverklaring de verantwoordelijkheid op zich genomen om de laatste 30 miljoen samen te financieren. Bij verschillende gemeenten zijn besluiten in voorbereiding om aan deze toezegging tegemoet te komen; onder voorbehoud van goedkeuring door de verschillende gemeentenraden is inmiddel een bedrag van € 18 miljoen in beeld. In februari 2005 worden de afspraken tussen het Rijk, de gemeenten en de provincie vastgelegd in een convenant. Dan zal ook bekend zijn hoe hoog de definitieve bijdrage is van de regio (gemeenten, waterschap en bedrijfsleven).

Ecologische zone
De vervanging van de drie sluizen hangt nauw samen met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Onderdeel van de omlegging is het inpassen van een ecologische zone langs het nieuwe kanaal. De provincie gaat ervan uit dat de gemeente s-Hertogenbosch voor het eind van dit jaar daar definitieve plannen voor zal overleggen. Gedeputerde Janse de Jonge is van mening dat de ecologische verbindingszone niet tot vertraging van de omleiding en de vervanging van de drie sluizen mag leiden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Opwaardering Zuid-Willemsvaart stap dichterbij | Infrasite

Opwaardering Zuid-Willemsvaart stap dichterbij

‘s-Hertogenbosch Het college van Gedeputeerde Staten is verheugd met de € 30 miljoen van het Rijk voor het opknappen van sluizen in de Zuid-Willemsvaart. De ingrijpende renovatie van de Zuid-Willemsvaart tussen ’s-Hertogenbosch en Helmond komt hiermee een stuk dichterbij. Door deze extra bijdrage kunnen de Brabantse sluizen nog voor 2010 zijn aangepakt. De 30 miljoen euro komt bovenop de 60 miljoen die de provincie Noord-Brabant en regionale overheden willen gaan bijdragen aan de renovatie. De provincie Noord-Brabant heeft hiervan inmiddels al € 30 miljoen toegezegd. Het opknappen van de drie sluizen in de Zuid-Willemsvaart is een onderdeel van het pakket maatregelen uit de Visie Brabantse kanalen.

De Visie Brabantse Kanalen gaat verder in op het omleggen van de Zuid-Willemsvaart bij ’s Hertogenbosch en het verbeteren van het Wilhelminakanaal in Tilburg en het Burgemeester Delenkanaal in Oss.

Regiobijdrage
De regiogemeenten (Veghel, s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Laarbeek en Best) en het lokale bedrijfsleven hebben in een intentieverklaring de verantwoordelijkheid op zich genomen om de laatste 30 miljoen samen te financieren. Bij verschillende gemeenten zijn besluiten in voorbereiding om aan deze toezegging tegemoet te komen; onder voorbehoud van goedkeuring door de verschillende gemeentenraden is inmiddel een bedrag van € 18 miljoen in beeld. In februari 2005 worden de afspraken tussen het Rijk, de gemeenten en de provincie vastgelegd in een convenant. Dan zal ook bekend zijn hoe hoog de definitieve bijdrage is van de regio (gemeenten, waterschap en bedrijfsleven).

Ecologische zone
De vervanging van de drie sluizen hangt nauw samen met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Onderdeel van de omlegging is het inpassen van een ecologische zone langs het nieuwe kanaal. De provincie gaat ervan uit dat de gemeente s-Hertogenbosch voor het eind van dit jaar daar definitieve plannen voor zal overleggen. Gedeputerde Janse de Jonge is van mening dat de ecologische verbindingszone niet tot vertraging van de omleiding en de vervanging van de drie sluizen mag leiden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant