27 miljoen voor A4-Zuid

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van Noord Brabant willen samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen en de provincie Zeeland 27 miljoen euro investeren in de aanleg van de A4-Zuid tussen Bergen op Zoom en Dinteloord. De eindverantwoordelijkheid van de aanleg van deze weg ligt bij het Rijk. Hoe de investering verwerkt wordt is een punt van overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat. De provincie wil actief participeren in de verkenning naar de A15/A4 Corridor Tweede Maasvlakte – Rotterdam – Antwerpen en stelt voor om de start van de studie te doen plaatsvinden in Noord-Brabant in januari 2005. GS is van mening dat de studie geen onnodige vertraging mag opleveren voor de aanleg van de A4-Zuid. Met de regiobijdrage behoort vóórfinanciering in ieder geval tot de concrete mogelijkheden.

Het aanbod is onder het voorbehoud van goedkeuring door gemeenteraden en Provinciale Staten en op voorwaarde dat de A4-Zuid vóór 2010 is gerealiseerd.

Noodzaak
De gemeentebesturen in de regio, het bedrijfsleven in de regio én nationaal (VNO/NCW), de havenbesturen en colleges van Antwerpen en Rotterdam, evenals de provincie Zeeland onderschrijven unaniem de noodzaak van een spoedige aanleg van het ontbrekende deel van de A-4. Minister-president Balkenende heeft tijdens de verkiezingscampagne van 2003 een concrete toezegging gedaan aan de regio. Het komt nu aan op besluitvorming bij het rijk. De uitwerking van de Nota Ruimte en de aanleg van het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek, maken een robuuste verbinding in West-Brabant noodzakelijk. Daarnaast zorgen de ontwikkelingen in en rond Vlissingen (de terminalhaven) voor een grotere verkeersdruk in de regio. Niet minder belangrijk zijn de ontwikkelingen aan Vlaamse zijde. Antwerpen zal op korte termijn al haar vrachtverkeer rechtstreeks de A-4 opsturen naar het noorden via de Liefkenshoektunnel. Hiermee wordt de A4 tussen Rotterdam en Antwerpen een natuurlijke verbinding en wordt de A16 ontlast.

Voor 2010
De aanleg van de A4-Zuid voor 2010 is procedureel mogelijk omdat voor de omlegging Halsteren en het gedeelte bij Dinteloord het tracébesluit onherroepelijk is. Voor de omlegging Steenbergen kan de reparatie van het tracébesluit spoedig uitgevoerd worden, omdat er een breed regionaal bestuurlijk draagvlak is voor de westelijke tracévariant.
De A4-Zuid tussen Dinteloord en Bergen op Zoom kan voordeliger in publiek-private samenwerking worden aangelegd. Het voordeel kan oplopen van 9 tot 15% ten opzichte van klassiekere vormen van aanbesteding. Dit blijkt uit de Public Private Comperator (PPC) die de Provincie Noord-Brabant eerder heeft opgesteld. In de vergelijking is de provincie er steeds van uitgegaan dat de weg in 2008 gereed is en het gehele Brabantse gedeelte in één keer wordt aangelegd. Het voordeel geldt alleen als de 21 kilometer tussen Bergen op Zoom en Dinteloord niet in verschillende delen wordt opgesplitst. Uit eerdere onderzoeken van de provincie naar aanleg van de A4-Zuid met behulp van PPS blijkt dat de markt bereid is te investeren. Ook hebben Gedeputeerde Staten eerder geconcludeerd dat tolheffing op dit moment niet haalbaar is, maar wijzen een proef niet bij voorbaat af. Uit alles blijkt dat de A4-Zuid aanbestedingsgereed is en in theorie in 2005/2006 de schop de grond in kan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

27 miljoen voor A4-Zuid | Infrasite

27 miljoen voor A4-Zuid

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van Noord Brabant willen samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen en de provincie Zeeland 27 miljoen euro investeren in de aanleg van de A4-Zuid tussen Bergen op Zoom en Dinteloord. De eindverantwoordelijkheid van de aanleg van deze weg ligt bij het Rijk. Hoe de investering verwerkt wordt is een punt van overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat. De provincie wil actief participeren in de verkenning naar de A15/A4 Corridor Tweede Maasvlakte – Rotterdam – Antwerpen en stelt voor om de start van de studie te doen plaatsvinden in Noord-Brabant in januari 2005. GS is van mening dat de studie geen onnodige vertraging mag opleveren voor de aanleg van de A4-Zuid. Met de regiobijdrage behoort vóórfinanciering in ieder geval tot de concrete mogelijkheden.

Het aanbod is onder het voorbehoud van goedkeuring door gemeenteraden en Provinciale Staten en op voorwaarde dat de A4-Zuid vóór 2010 is gerealiseerd.

Noodzaak
De gemeentebesturen in de regio, het bedrijfsleven in de regio én nationaal (VNO/NCW), de havenbesturen en colleges van Antwerpen en Rotterdam, evenals de provincie Zeeland onderschrijven unaniem de noodzaak van een spoedige aanleg van het ontbrekende deel van de A-4. Minister-president Balkenende heeft tijdens de verkiezingscampagne van 2003 een concrete toezegging gedaan aan de regio. Het komt nu aan op besluitvorming bij het rijk. De uitwerking van de Nota Ruimte en de aanleg van het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek, maken een robuuste verbinding in West-Brabant noodzakelijk. Daarnaast zorgen de ontwikkelingen in en rond Vlissingen (de terminalhaven) voor een grotere verkeersdruk in de regio. Niet minder belangrijk zijn de ontwikkelingen aan Vlaamse zijde. Antwerpen zal op korte termijn al haar vrachtverkeer rechtstreeks de A-4 opsturen naar het noorden via de Liefkenshoektunnel. Hiermee wordt de A4 tussen Rotterdam en Antwerpen een natuurlijke verbinding en wordt de A16 ontlast.

Voor 2010
De aanleg van de A4-Zuid voor 2010 is procedureel mogelijk omdat voor de omlegging Halsteren en het gedeelte bij Dinteloord het tracébesluit onherroepelijk is. Voor de omlegging Steenbergen kan de reparatie van het tracébesluit spoedig uitgevoerd worden, omdat er een breed regionaal bestuurlijk draagvlak is voor de westelijke tracévariant.
De A4-Zuid tussen Dinteloord en Bergen op Zoom kan voordeliger in publiek-private samenwerking worden aangelegd. Het voordeel kan oplopen van 9 tot 15% ten opzichte van klassiekere vormen van aanbesteding. Dit blijkt uit de Public Private Comperator (PPC) die de Provincie Noord-Brabant eerder heeft opgesteld. In de vergelijking is de provincie er steeds van uitgegaan dat de weg in 2008 gereed is en het gehele Brabantse gedeelte in één keer wordt aangelegd. Het voordeel geldt alleen als de 21 kilometer tussen Bergen op Zoom en Dinteloord niet in verschillende delen wordt opgesplitst. Uit eerdere onderzoeken van de provincie naar aanleg van de A4-Zuid met behulp van PPS blijkt dat de markt bereid is te investeren. Ook hebben Gedeputeerde Staten eerder geconcludeerd dat tolheffing op dit moment niet haalbaar is, maar wijzen een proef niet bij voorbaat af. Uit alles blijkt dat de A4-Zuid aanbestedingsgereed is en in theorie in 2005/2006 de schop de grond in kan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant