College Amsterdam kiest infraprojecten voor toekomst

Amsterdam – Het college van B&W vindt het noodzakelijk dat er de komende tien jaar bijna 1 miljard euro extra geïnvesteerd wordt in de infrastructuur van Amsterdam. Dit staat in het Meerjaren Infrastructuur Programma (MIP). De gewenste investeringen komen boven op de lopende projecten in de stad zoals de Noord/Zuidlijn en het eerste deel van de IJtram. Volgens het college zijn de investeringen nodig om de bereikbaarheid van de stad te garanderen zodat de economische positie zal verbeteren en de stad leefbaar blijft.

Met de vaststelling van het MIP heeft het college de eigen bijdrage van 450 miljoen euro (grondexploitatieopbrengsten, mobiliteitsfonds en stadsdeelbijdragen, programakkoordmiddelen) alvast gereserveerd. Dit is ca. 45% van de totale bijdrage die nodig is voor de uitvoering van de projecten. De overige bijdrage moet komen van het Rijk en van de regio. Het college heeft nadrukkelijk vastgesteld dat bij de uitvoering van het maatregelenpakket de overlast voor omwonenden en bezoekers minimaal moet zijn. De uitvoering van de verschillende projecten wordt daarom goed op elkaar afgestemd. Het college heeft ook keuzes gemaakt om bepaalde projecten pas na 2014 uit te voeren.

IJburg en Zuidas
De gemeente kiest vooral voor de infrastructuur in en rond IJburg en de Zuidas. Voor IJburg gaat het om de realisatie van de oostelijke wegontsluiting – mogelijk in combinatie met een vrijliggende busbaan tussen de Bijlmermeer en IJburg – en het doortrekken van de IJtram naar het Middeneiland en verder.

Voor de Zuidas gaat het o.a. om de verbreding van de De Boelelaan, een voorinvestering in de doortrekking van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol (verwacht wordt dat die pas na 2020 gereed zal zijn) en om de realisatie van optimale openbaar vervoerverbindingen naar Buitenveldert en Amstelveen bij de dokvariant (o.a. aanpassingen lijn 5).

Westelijke Tuinsteden en Noord
Ook in de Westelijke Tuinsteden en in het stadsdeel Amsterdam-Noord wordt een aantal projecten gerealiseerd, gekoppeld aan de ruimtelijke ontwikkelingen die er plaatsvinden. In de Westelijke Tuinsteden zal onder meer de Parkstadring worden versterkt (o.a. optimalisering knoop Johan Huizingalaan – Cornelis Lelylaan en rotonde Johan Huizingalaan – Oostoever) en zal geïnvesteerd worden in een aantal openbaar vervoerverbindingen.

In Amsterdam-Noord zal een nieuwe snelle autoverbinding worden gerealiseerd via de Bongerd, de Klaprozenweg en het Mosplein. Dit vergroot de bereikbaarheid van de gebieden waar binnenkort woningen en kantoren worden gerealiseerd zoals de Bongerd, Buiksloterham en het Shellterrein.

Overige investeringen

Daarnaast wil de gemeente investeren in fietsverbindingen, zoals een fietspassage door het Centraal Station en een fietsbrug over het Singel tussen de Leidsegracht en de Tweede Helmersstraat. Voor verkeersveiligheid wordt de komende tien jaar ongeveer 35 miljoen euro vrijgemaakt voor voorlichting en het duurzaam inrichten van de verkeersinfrastructuur. Ook wordt geïnvesteerd in het toegankelijk maken van het openbaar vervoer (door o.a. de ophoging van halten) voor mindervaliden.

Het college wil ook de bereikbaarheid van de stad verbeteren door de aanleg van transferpunten buiten Amsterdam, P+R-terreinen bij belangrijke OV-knooppunten in Amsterdam en parkeergarages rond de Singelgracht.

Tenslotte zullen de komende jaren maatregelen aan de hoofdnetten (weg, fiets en openbaar vervoer) worden uitgevoerd waardoor deze hoofdnetten beter kunnen worden benut. Te denken valt aan groene golven, dynamische parkeerverwijssystemen en dynamische reisinformatie op tramhalten.

Het ‘sluiten’ van de Ringlijn waar de gemeenteraad begin dit jaar bij amendement om had gevraagd, wordt door het college naar achteren geschoven (na 2014). “Het lijkt een heel logisch project; je realiseert het ontbrekende deeltje van de Ringlijn tussen station Sloterdijk (Isolatorweg) en het Centraal Station. Het punt is alleen dat op deze verbinding een uitstekend alternatief is in de vorm van de trein. De meeste reizigers blijken de overstap helemaal geen probleem te vinden. Bovendien gaan de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied (Houthavens) waar de metro doorheen zou gaan, voorlopig te langzaam om een dergelijke dure verbinding te rechtvaardigen”, aldus verkeerswethouder Mark van der Horst.

Voor het Masterplan Wibautas, Klaprozenweg, busstation Buikslotermeerplein, OV-bediening Amstelveen en de verlengde Theemsweg is op dit moment geen geld. Afgesproken is die in te brengen bij de onderhandelingen over een nieuw programakkoord in 2006.

De dekking van de meeste projecten is afkomstig uit een combinatie van gemeentelijke middelen (vooral opbrengsten grondverkoop of parkeren) en regionale subsidies of Rijkssubsidies. Omdat de opbrengsten kunnen schommelen en het succes van subsidieaanvragen op voorhand niet gegarandeerd kan worden, zal met een jaarlijks investeringsprogramma worden bijgehouden of de ambities van het college worden gerealiseerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam