Introductie OV Chipkaart al in 2005 van start

Den Haag – Begin volgend jaar wordt via enkele pilots al begonnen met de introductie van de OV-Chipkaart, het elektronisch betaalmiddel in het openbaar vervoer dat de strippenkaart gaat vervangen. De landelijke invoering volgt in 2006. Het streven is dat de overgang naar de OV-chipkaart zo snel mogelijk plaatsvindt en dat in de loop van 2007 de strippenkaart overbodig is geworden. Ter dekking van de te verwachten invoeringskosten heeft minister Peijs van V&W een bedrag van € 90 miljoen subsidie beschikbaar gesteld. Behalve over de randvoorwaarden voor de invoering zijn de decentrale regionale overheden en de minister het ook eens geworden over de verdeling van die subsidie. Dit is de uitkomst van het overleg tussen de provincies en de kaderwetgebieden met de minister op 8 juli jl. Van de € 90 miljoen wordt € 80 miljoen direct verdeeld over de negentien decentrale vervoersautoriteiten en blijft € 10 miljoen gereserveerd bij V&W voor eventuele knelpunten bij de invoering of voor een eventuele kaartbijdrage aan de reizigers.

Invoeringssubsidie
De invoeringssubsidie zal hard nodig zijn om aan de ambities te kunnen voldoen. Behalve voor de aanschaf en installatie van apparatuur zijn er tijdens de introductiefase ook dubbele kosten, bijvoorbeeld door het geldig zijn van zowel een Chipkaart als de oude strippenkaart. Zowel provincies als kaderwetgebieden konden niet op voorhand zeggen of deze bijdrage van het rijk ook voldoende is voor het afdekken van alle onrendabele kosten. Maar behalve de uiteindelijke kosten wordt het ook pas later duidelijk welke baten er straks tegenover staan, zoals betere reizigers en vervoersinformatie, minder zwartrijden en meer sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Niet meer in de rij
Een (ander) groot voordeel voor de reizigers is dat zij straks niet meer in de rij hoeven te staan om een kaartje te kopen. De OV Chipkaart kan van tevoren worden opgeladen en is geldig op trein, tram, metro en bus en op de veerboten. Je stapt gewoon over en je betaalt per reis alleen voor de werkelijk gereden afstand. Alle nu reeds bestaande vormen van korting en speciale kaarten zijn straks ook gewoon mogelijk. Na de landelijke invoering is het zelfs mogelijk meer diensten open te stellen voor betalen met de Chipkaart, zoals aanvullend (taxi)vervoer of het huren van een fiets of auto.

In de eerste lancering van de Chipkaart zit het CVV, het collectief vraagafhankelijk vervoer (OV-taxi’s, gehandicapten vervoer etc.) nog niet inbegrepen. De komende maanden zal nog worden onderzocht wat de haalbaarheid is en wat de kosten zijn. Het streven is uiteraard wel om ook het CVV open te stellen voor de Chipkaart, zodat men door de hele OV-keten kan reizen met één kaart! En dat is uiteindelijk de bedoeling van alle partijen.

Over de introductie en de subsidie voor de kosten is natuurlijk op ambtelijk niveau gesproken met de vervoersbedrijven en hun vertegenwoordigers, want uiteindelijk moeten de decentrale overheden en de vervoersbedrijven het straks gezamenlijk doen. Ook zij zijn tot nu toe positief over het traject, al delen zij ook de door ons geuite zorgen over de totale kosten van de invoering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht IPO

Introductie OV Chipkaart al in 2005 van start | Infrasite

Introductie OV Chipkaart al in 2005 van start

Den Haag – Begin volgend jaar wordt via enkele pilots al begonnen met de introductie van de OV-Chipkaart, het elektronisch betaalmiddel in het openbaar vervoer dat de strippenkaart gaat vervangen. De landelijke invoering volgt in 2006. Het streven is dat de overgang naar de OV-chipkaart zo snel mogelijk plaatsvindt en dat in de loop van 2007 de strippenkaart overbodig is geworden. Ter dekking van de te verwachten invoeringskosten heeft minister Peijs van V&W een bedrag van € 90 miljoen subsidie beschikbaar gesteld. Behalve over de randvoorwaarden voor de invoering zijn de decentrale regionale overheden en de minister het ook eens geworden over de verdeling van die subsidie. Dit is de uitkomst van het overleg tussen de provincies en de kaderwetgebieden met de minister op 8 juli jl. Van de € 90 miljoen wordt € 80 miljoen direct verdeeld over de negentien decentrale vervoersautoriteiten en blijft € 10 miljoen gereserveerd bij V&W voor eventuele knelpunten bij de invoering of voor een eventuele kaartbijdrage aan de reizigers.

Invoeringssubsidie
De invoeringssubsidie zal hard nodig zijn om aan de ambities te kunnen voldoen. Behalve voor de aanschaf en installatie van apparatuur zijn er tijdens de introductiefase ook dubbele kosten, bijvoorbeeld door het geldig zijn van zowel een Chipkaart als de oude strippenkaart. Zowel provincies als kaderwetgebieden konden niet op voorhand zeggen of deze bijdrage van het rijk ook voldoende is voor het afdekken van alle onrendabele kosten. Maar behalve de uiteindelijke kosten wordt het ook pas later duidelijk welke baten er straks tegenover staan, zoals betere reizigers en vervoersinformatie, minder zwartrijden en meer sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Niet meer in de rij
Een (ander) groot voordeel voor de reizigers is dat zij straks niet meer in de rij hoeven te staan om een kaartje te kopen. De OV Chipkaart kan van tevoren worden opgeladen en is geldig op trein, tram, metro en bus en op de veerboten. Je stapt gewoon over en je betaalt per reis alleen voor de werkelijk gereden afstand. Alle nu reeds bestaande vormen van korting en speciale kaarten zijn straks ook gewoon mogelijk. Na de landelijke invoering is het zelfs mogelijk meer diensten open te stellen voor betalen met de Chipkaart, zoals aanvullend (taxi)vervoer of het huren van een fiets of auto.

In de eerste lancering van de Chipkaart zit het CVV, het collectief vraagafhankelijk vervoer (OV-taxi’s, gehandicapten vervoer etc.) nog niet inbegrepen. De komende maanden zal nog worden onderzocht wat de haalbaarheid is en wat de kosten zijn. Het streven is uiteraard wel om ook het CVV open te stellen voor de Chipkaart, zodat men door de hele OV-keten kan reizen met één kaart! En dat is uiteindelijk de bedoeling van alle partijen.

Over de introductie en de subsidie voor de kosten is natuurlijk op ambtelijk niveau gesproken met de vervoersbedrijven en hun vertegenwoordigers, want uiteindelijk moeten de decentrale overheden en de vervoersbedrijven het straks gezamenlijk doen. Ook zij zijn tot nu toe positief over het traject, al delen zij ook de door ons geuite zorgen over de totale kosten van de invoering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht IPO