Start verdubbeling Wâldwei (N31)

Zoetermeer РBouwcombinatie W̢ldwei is gestart met de werkzaamheden voor de verdubbeling van de W̢ldwei (N31) tussen Hemriksein en Nijega (Leeuwarden-Drachten) in Friesland. Bouwcombinatie W̢ldwei bestaat uit Dura Vermeer Infrastructuur BV, BAM Civiel BV en Ballast Nedam Infra BV.

Begonnen wordt met de aanleg van het traject Garijp – Nijega. De eerste werkzaamheden gaan van start bij de Fonejachtbrug, het knooppunt Garijp en langs de noordzijde van de N31. Na twee maanden van voorbereidende werkzaamheden worden de komende weken sloten gegraven, kabels en leidingen verplaatst en een loswal aangelegd voor het lossen van zand.

Vanaf half juli 2004 zullen vrachtwagens enkele weken zand aanvoeren voor het zandlichaam van de eerste fase van de wegverdubbeling (Garijp – Nijega) en de nieuwe rotonde bij Garijp. Om de informatievoorziening over de werkzaamheden goed te regelen heeft de Bouwcombinatie een speciaal informatienummer ingesteld voor vragen over wegomleidingen en bouwwerkzaamheden.

PPS-Project
Rijkswaterstaat heeft besloten om de uit te voeren werkzaamheden niet op traditionele wijze aan te besteden, maar in samenwerking met het Kenniscentrum PPS en het ministerie van Financiën als een PPS-project (Publiek Private Samenwerking) op de markt te zetten. Rijkswaterstaat heeft bij Wâldwei binnen de PPS-mogelijkheden gekozen voor een DBFM-contract, dat staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Uitgangspunt van het contract is dat de risico’s bij die partij worden neergelegd, die deze het beste kan beheersen en dat wordt gestreefd naar integratie van ontwerp, uitvoering en onderhoud.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Dura Vermeer Groep

Start verdubbeling Wâldwei (N31) | Infrasite

Start verdubbeling Wâldwei (N31)

Zoetermeer РBouwcombinatie W̢ldwei is gestart met de werkzaamheden voor de verdubbeling van de W̢ldwei (N31) tussen Hemriksein en Nijega (Leeuwarden-Drachten) in Friesland. Bouwcombinatie W̢ldwei bestaat uit Dura Vermeer Infrastructuur BV, BAM Civiel BV en Ballast Nedam Infra BV.

Begonnen wordt met de aanleg van het traject Garijp – Nijega. De eerste werkzaamheden gaan van start bij de Fonejachtbrug, het knooppunt Garijp en langs de noordzijde van de N31. Na twee maanden van voorbereidende werkzaamheden worden de komende weken sloten gegraven, kabels en leidingen verplaatst en een loswal aangelegd voor het lossen van zand.

Vanaf half juli 2004 zullen vrachtwagens enkele weken zand aanvoeren voor het zandlichaam van de eerste fase van de wegverdubbeling (Garijp – Nijega) en de nieuwe rotonde bij Garijp. Om de informatievoorziening over de werkzaamheden goed te regelen heeft de Bouwcombinatie een speciaal informatienummer ingesteld voor vragen over wegomleidingen en bouwwerkzaamheden.

PPS-Project
Rijkswaterstaat heeft besloten om de uit te voeren werkzaamheden niet op traditionele wijze aan te besteden, maar in samenwerking met het Kenniscentrum PPS en het ministerie van Financiën als een PPS-project (Publiek Private Samenwerking) op de markt te zetten. Rijkswaterstaat heeft bij Wâldwei binnen de PPS-mogelijkheden gekozen voor een DBFM-contract, dat staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Uitgangspunt van het contract is dat de risico’s bij die partij worden neergelegd, die deze het beste kan beheersen en dat wordt gestreefd naar integratie van ontwerp, uitvoering en onderhoud.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Dura Vermeer Groep