Tourniquets en chipkaart op Amsterdamse metrostations

Amsterdam – De Amsterdamse metrostations hebben per 1 januari 2006 toegangspoortjes (tourniquets). Het college van B&W heeft voor het plaatsen van de toegangspoortjes ruim 43 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat op die datum ook de landelijke OV-chipkaart bij de Amsterdamse metro wordt ingevoerd.
Met de combinatie toegangspoortjes/OV-chipkaart zal het aantal zwartrijders in de metro flink verminderen. Indirect gevolg is dat de sociale veiligheid zal toenemen.

Op verzoek van de gemeente Amsterdam heeft het ROA (Regionaal Overleg Amsterdam, opdrachtgever voor het openbaar vervoer in Amsterdam) in 2003 voor het plaatsen van toegangspoortjes een subsidieaanvraag ingediend bij de minister van Verkeer en Waterstaat. Door de minister is op 4 december 2003 een subsidie van ruim 28 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Om de totale projectkosten van ruim 43 miljoen euro rond te kunnen krijgen hebben het ROA en de gemeente Amsterdam elk een bijdrage gereserveerd.

In het programakkoord 2002-2006 is de veiligheid in de metrostations als belangrijke doelstelling geformuleerd, met daarbij het gebruik van toegangspoortjes als instrument. Wethouder Mark van der Horst (Verkeer, Vervoer en Infrastructuur): “De meeste incidenten bij de metro komen voort uit betalingsconflicten bij kaartcontroles. De verwachting is dan ook dat het aantal incidenten zal dalen als de poortjes in gebruik zijn. Dit vergroot het gevoel van veiligheid van reizigers en maakt het reizen per metro een stuk aangenamer.”

De gemeenteraad heeft eind 2003 besloten dat de plaatsing van toegangspoortjes moet samenvallen met de invoering van de OV-chipkaart in de metro: zonder OV-chipkaart geen toegangspoortjes. Aangezien de invoering van de OV-chipkaart voor de metro op 1 januari 2006 kan plaatsvinden, vindt het college dat nu kan worden begonnen met de voorbereidingen voor het aanschaffen en plaatsen van toegangspoortjes en de bijbehorende apparatuur (kaartlezers).
Voor metrolijn 51, de Amstelveenlijn, komen op de bovengrondse stations geen toegangspoortjes, maar wel check-in/check-out palen voor het lezen van de OV-chipkaart.

Het GVB introduceert de OV-chipkaart op 1 januari 2006 in de metro. Amsterdam wil dat reizigers tot 1 april 2006 nog met een strippenkaart de metro in kunnen. Daarna is de strippenkaart niet meer geldig bij de metro. Er komt ook nog een proef waarbij het GVB in 2006 de chipkaart ook op enkele bus- en tramlijnen zal invoeren. De verwachting is dat de OV-chipkaart in 2008 in heel Nederland wordt gebruikt.

Behandeling in Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur is op 21 april en in de gemeenteraad op 26 mei 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam