Nieuw haventerrein Rotterdam ruimtelijk mogelijk

De aanleg van duizend hectare nieuw haventerrein door landaanwinning en van 750 hectare natuur- en recreatiegebied rond Rotterdam, is weer een stap dichterbij gekomen. Met de publicatie van deel vier van de Planologische Kernbeslissing-plus (PKB-plus) heeft het kabinet het project Mainportontwikkeling Rotterdam ruimtelijk mogelijk gemaakt.

Over de financiering van de verschillende deelprojecten en het tijdstip van uitvoering voeren minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en haar collega’s Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Zalm van Financiën, Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken in het najaar van 2003 nader overleg.

Het PKB-plus voor het project Mainportontwikkeling Rotterdam bestaat uit drie deelprojecten. In het eerste deelproject gaat het om landaanwinning. De Rotterdamse haven wordt bij de huidige Maasvlakte uitgebreid met een nieuw stuk land in zee van duizend hectare netto uitgeefbaar haventerrein. De uitvoering is in handen van de rijksoverheid en de gemeente Rotterdam. Het tweede deelproject omvat de aanleg van 750 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebieden op Midden-IJsselmonde en ten noorden van Rotterdam onder aanvoering van de provincie Zuid-Holland. Het derde deelproject uit een serie plannen om het haventerrein beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De gemeente Rotterdam zorgt voor de uitvoering.

Op 21 december 2001 publiceerde het kabinet in deel drie van de PKB-plus zijn standpunt over het Project Mainportontwikkeling. Daarna is de Europese Commissie om advies gevraagd. Eind april 2003 liet de commissie weten dat een nieuw haventerrein in zee mag worden aangelegd ‘om dwingende redenen van groot openbaar belang.’ Dit onder voorwaarde dat tijdig alle noodzakelijke maatregelen worden genomen, om schade aan beschermde natuur te compenseren.

Vanaf 30 september 2003 liggen deel vier van de PKB-plus en het advies van de Europese Commissie zes weken ter inzage in diverse gemeentehuizen en bibliotheken in de regio Rotterdam. Bezwaarmakers kunnen van 1 oktober tot 11 november 2003 schriftelijk beroep aantekenen bij de Raad van State. Na afhandeling van de beroepsprocedures wordt deel 4 van de PKB-plus onherroepelijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nieuw haventerrein Rotterdam ruimtelijk mogelijk | Infrasite

Nieuw haventerrein Rotterdam ruimtelijk mogelijk

De aanleg van duizend hectare nieuw haventerrein door landaanwinning en van 750 hectare natuur- en recreatiegebied rond Rotterdam, is weer een stap dichterbij gekomen. Met de publicatie van deel vier van de Planologische Kernbeslissing-plus (PKB-plus) heeft het kabinet het project Mainportontwikkeling Rotterdam ruimtelijk mogelijk gemaakt.

Over de financiering van de verschillende deelprojecten en het tijdstip van uitvoering voeren minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat en haar collega’s Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Zalm van Financiën, Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken in het najaar van 2003 nader overleg.

Het PKB-plus voor het project Mainportontwikkeling Rotterdam bestaat uit drie deelprojecten. In het eerste deelproject gaat het om landaanwinning. De Rotterdamse haven wordt bij de huidige Maasvlakte uitgebreid met een nieuw stuk land in zee van duizend hectare netto uitgeefbaar haventerrein. De uitvoering is in handen van de rijksoverheid en de gemeente Rotterdam. Het tweede deelproject omvat de aanleg van 750 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebieden op Midden-IJsselmonde en ten noorden van Rotterdam onder aanvoering van de provincie Zuid-Holland. Het derde deelproject uit een serie plannen om het haventerrein beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De gemeente Rotterdam zorgt voor de uitvoering.

Op 21 december 2001 publiceerde het kabinet in deel drie van de PKB-plus zijn standpunt over het Project Mainportontwikkeling. Daarna is de Europese Commissie om advies gevraagd. Eind april 2003 liet de commissie weten dat een nieuw haventerrein in zee mag worden aangelegd ‘om dwingende redenen van groot openbaar belang.’ Dit onder voorwaarde dat tijdig alle noodzakelijke maatregelen worden genomen, om schade aan beschermde natuur te compenseren.

Vanaf 30 september 2003 liggen deel vier van de PKB-plus en het advies van de Europese Commissie zes weken ter inzage in diverse gemeentehuizen en bibliotheken in de regio Rotterdam. Bezwaarmakers kunnen van 1 oktober tot 11 november 2003 schriftelijk beroep aantekenen bij de Raad van State. Na afhandeling van de beroepsprocedures wordt deel 4 van de PKB-plus onherroepelijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat