Marktverkenning PPS A2 Maastricht

De regio Maastricht kampt al jaren met ernstige problemen rond de A2. De oplossing daarvan komt nu in zicht. Begin 2003 hebben Rijk, provincie Limburg, gemeente Maastricht en gemeente Meerssen harde afspraken gemaakt voor een integrale aanpak van infrastructurele vraagstukken en gebiedsontwikkeling. Deze partijen staan garant voor een maximale bijdrage van € 360 miljoen, daarbij uitgaand van vroegtijdige samenwerking met private partijen.

Doelen

Een betere doorstroming van A2 verkeer, een betere bereikbaarheid van de regio Maastricht,
het weghalen van de A2 als barrière voor de leefbaarheid van het aanliggende gebied.
In een verkennend onderzoek ‘Maastricht raakt de weg kwijt’ is een eerste oplossingsrichting geformuleerd: verknoop A2 en A79, maak een afslag A2 naar de Beatrixhaven, pas de Viaductweg aan en ondertunnel de A2 vanaf de Geusselt tot aan het Europaplein.

Procedure
De planvoorbereiding A2 loopt via de Tracé/MER-procedure. Uiterlijk 2007 wordt in het Tracébesluit de definitieve oplossing vastgesteld, geselecteerd uit diverse alternatieven. Bijzonder is dat planvoorbereiding en aanbesteding van het project A2 in een parallel traject zullen lopen. In het daartoe opgestelde Stappenplan heeft de projectorganisatie (i.o.) een nog niet eerder gerealiseerde vervlechting van planologische procedures (Tracéwet en gemeentelijke bestemmingsplannen) en een PPS aanbestedingsprocedure vastgesteld.

Uitnodiging aan marktpartijen
De eerste stap in de formele aanbesteding A2 is voorzien begin 2004. Voorafgaand daaraan wil de projectorganisatie A2 op geheel vrijblijvende wijze verkennen hoe private partijen – aannemers, ontwikkelaars en beleggers die voldoende ervaren en toegerust zijn voor dit complexe project – ten opzichte van de voorgestelde aanpak staan. Met dit doel worden belangstellende private partijen hierbij uitgenodigd voor een:

Bijeenkomst Marktverkenning A2
3 september 2003, van 10.00 – 14.00 uur
MECC (Maastrichts Expositie & Congres Centrum),
Forum 100 in Maastricht
Antwoordformulier voor inschrijving: Maastricht.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maastricht.nl

Marktverkenning PPS A2 Maastricht | Infrasite

Marktverkenning PPS A2 Maastricht

De regio Maastricht kampt al jaren met ernstige problemen rond de A2. De oplossing daarvan komt nu in zicht. Begin 2003 hebben Rijk, provincie Limburg, gemeente Maastricht en gemeente Meerssen harde afspraken gemaakt voor een integrale aanpak van infrastructurele vraagstukken en gebiedsontwikkeling. Deze partijen staan garant voor een maximale bijdrage van € 360 miljoen, daarbij uitgaand van vroegtijdige samenwerking met private partijen.

Doelen

Een betere doorstroming van A2 verkeer, een betere bereikbaarheid van de regio Maastricht,
het weghalen van de A2 als barrière voor de leefbaarheid van het aanliggende gebied.
In een verkennend onderzoek ‘Maastricht raakt de weg kwijt’ is een eerste oplossingsrichting geformuleerd: verknoop A2 en A79, maak een afslag A2 naar de Beatrixhaven, pas de Viaductweg aan en ondertunnel de A2 vanaf de Geusselt tot aan het Europaplein.

Procedure
De planvoorbereiding A2 loopt via de Tracé/MER-procedure. Uiterlijk 2007 wordt in het Tracébesluit de definitieve oplossing vastgesteld, geselecteerd uit diverse alternatieven. Bijzonder is dat planvoorbereiding en aanbesteding van het project A2 in een parallel traject zullen lopen. In het daartoe opgestelde Stappenplan heeft de projectorganisatie (i.o.) een nog niet eerder gerealiseerde vervlechting van planologische procedures (Tracéwet en gemeentelijke bestemmingsplannen) en een PPS aanbestedingsprocedure vastgesteld.

Uitnodiging aan marktpartijen
De eerste stap in de formele aanbesteding A2 is voorzien begin 2004. Voorafgaand daaraan wil de projectorganisatie A2 op geheel vrijblijvende wijze verkennen hoe private partijen – aannemers, ontwikkelaars en beleggers die voldoende ervaren en toegerust zijn voor dit complexe project – ten opzichte van de voorgestelde aanpak staan. Met dit doel worden belangstellende private partijen hierbij uitgenodigd voor een:

Bijeenkomst Marktverkenning A2
3 september 2003, van 10.00 – 14.00 uur
MECC (Maastrichts Expositie & Congres Centrum),
Forum 100 in Maastricht
Antwoordformulier voor inschrijving: Maastricht.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maastricht.nl