WATERSTOF

Crossborder Hydrogen Valley gaat Noord-Nederland  en Nedersaksen verbinden

Hydrogen-Valley (bron NOM.nl)

De provincies Groningen, Fryslân, Overijssel en Drenthe ontwikkelen met en de Duitse deelstaat Nedersaksen een grensoverschrijdende waterstofregio. De Commissarissen van de Koning van de betrokken provincies en de minister-president van de Duitse deelstaat Nedersaksen, Stephan Weil, hebben daarover een intentieovereenkomst ondertekend.

Aan beide zijden van de grens gaan de provincies en Nedersaksen samenwerken in diverse waterstofprojecten. Dat gebeurt door lopende projecten aan elkaar te koppelen en nieuwe gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen. Met het realiseren van een gemeenschappelijke waterstofregio, een Crossborder Hydrogen Valley, dragen de deelnemende regio’s bij aan de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030.

Kennisuitwisseling

Met de intentieovereenkomst ondersteunen de regio’s de voorstellen die bedrijven en kennisinstellingen indienen voor financiering in het kader van verschillende EU-regelingen, bijvoorbeeld van het EU Clean Hydrogen Partnership. Door de samenwerking tussen organisaties en kennisinstellingen te ondersteunen en samen projecten te ontwikkelen, kunnen de regio’s vraag en aanbod van (liefst groene) waterstof bovenregionaal aan elkaar koppelen. Dat leidt tot kennisuitwisseling, werkgelegenheid, schaalvergroting en lagere prijzen van groene waterstof, denken de partners.

H2 Region Emsland

In Noord-Nederland gaat het bij de samenwerking om het HEAVENN-project met onder andere de ontwikkeling van de energiehub GZI Next in Emmen en projecten in en rondom de Eemshaven en Delfzijl. In Noordwest-Duitsland gaat het om de H2 Region Emsland en ‘HyWays for Future’. Bij deze projecten ligt de focus op de hele waardeketen: van productie van groene waterstof en transport en opslag tot gebruik in de industrie, voor mobiliteit en de gebouwde omgeving.

LEES OOK

Gasunie start met aanleg waterstofnetwerk in Nederland

Vattenfall bouwt eerste waterstof producerende windturbine op zee

Auteur: Redactie