Elektrische vrachtwagen

Elektriciteitsnetwerk kan groei elektrisch vrachtvervoer nog niet aan

Elektrische vrachtwagen van Heineken. Foto: Wikimedia Commons

De verzwaring van het elektriciteitsnet komt te langzaam op gang om de transportsector goed over te laten stappen op elektrische vrachtwagens. Dat levert onzekerheid op en brengt het halen van de klimaatdoelen in gevaar. Onderzoekers van Qirion en Panteia waarschuwen daarvoor in het rapportMaak ruim baan voor elektrisch goederenvervoer’.

“Het is van belang juist rondom de nul-emissiezones snel te starten met de uitbreiding van het energienet”, zegt Willem Alting van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL. Deze stichting, die zich focust op de laadinfrastructuur, is opdrachtgeefster van het rapport. “Alleen zo kunnen we als netbeheerders bijdragen aan het goed functioneren van deze zones.” In de nabije toekomst is het voor vervoerders zowel voordeliger als noodzakelijk over te stappen op elektrisch aangedreven vrachtauto’s. Nu al groeit het aantal nieuwe elektrische trucks, waardoor de prijzen geleidelijk dalen. Vanaf 2025 stellen tientallen gemeenten nul-emissiezones (ook wel zero-emissiezones of ZE-zones genoemd) in en zijn vrachtwagens die op fossiele brandstof rijden niet meer welkom.

De derde factor, die kan zorgen voor de snelle transitie van brandstof naar elektrificatie in de logistiek, is het feit dat de totaalprijs van aanschaf, kosten per kilometer, onderhoud en afschrijving lager is dan die van dieselvoertuigen. Voorwaarde voor een snelle overgang is een tijdige uitrol van de laadinfrastructuur. Elektrische trucks laden veel stroom in korte tijd, op hoge vermogens. Dat betekent dat het onderliggende stroomnet goed moet worden voorbereid, aldus de onderzoekers van Qirion en Panteia. Vooraf moet worden nagedacht over inpassing van laadinfrastructuur in en om de ZE-zones. De onderzoekers zien hier een belangrijke regierol weggelegd voor gemeenten. Zij kunnen de locaties voor laadpleinen aanwijzen in samenspraak met netbeheerders en vervoerders. Daarnaast kunnen zij een deel van de financiële kant op zich nemen door bijvoorbeeld een fonds op te richten voor voorfinanciering van de netaansluitingen.

De onzekerheden
De onderzoekers wijzen op grote onzekerheden voor zowel ondernemers als netbeheerders. Voor ondernemers die een overstap op elektrische trucks overwegen is nu nog onduidelijk of er over enkele jaren wel genoeg netcapaciteit is om die voertuigen op te laden.Voor netbeheerders geldt het omgekeerde: zij weten niet precies hoeveel vraag ze kunnen verwachten. Er is ‘onvoldoende zekerheid om investeringen met maatschappelijk geld te verantwoorden en we wachten met netuitbreidingen’. In 2025 zijn volgens ElaadNL zo’n 1500 laadpunten voor goederenvervoer nodig. Dat aantal stijgt in 2035 naar liefst 48.000. Dan zal bijna 3000 MW aan laadvermogen nodig zijn, net zoveel als 2,5 miljoen huishoudens tegelijk gebruiken. Dat het stroomnet dit moet kunnen opvangen noemen de onderzoekers “een grote opgave waarvan de kosten in de miljarden lopen en doorlooptijden van 10 tot 15 jaar te verwachten zijn.”

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Jacques Geluk