Mantelbuis. Foto: TenneT

Laatste mantelbuis voor windparken op zee aangelegd onder duinen

Foto: TenneT

TenneT heeft de laatste van vier grote mantelbuizen onder de duinen bij Heemskerk aangelegd. Door deze buizen lopen in de toekomst de kabels die twee windparken op zee verbinden met het hoogspanningsnet. De klus werd onder uitdagende omstandigheden geklaard, zo laat de netbeheerder weten.

Aannemer NRG maakte gedurende enkele maanden vier boringen onder de duinen door. De laatste mantelbuis kon pas worden geplaatst nadat storm Corrie onlangs was uitgeraasd. Voor het doortrekken van de buizen was het nodig om het strand bij Heemskerk op gelijke hoogte met het gebied achter de duinen te brengen. Na het succesvol plaatsen van de laatste mantelbuis kon er ook afscheid worden genomen van dit opgehoogd gebied, wat door de betrokkenen ‘het zandkasteel’ werd genoemd.

Fort dat stormen kan trotseren

De gelijke hoogte was nodig om te voorkomen dat het kleimengsel waarmee het boorgat intact werd gehouden er aan de achterkant weer uit zou stromen. Hoewel zandkasteel wat speels klinkt, ligt de nadruk op het tweede deel van die samenstelling. “Met behulp van zo’n 50.000 kuub zand, een dubbele rij damwandplaten en reusachtige zandzakken (geotubes) werd vorig jaar na de zomer een waar fort opgetrokken. Deze tijdelijke constructie werd zo ontwikkeld dat deze een storm kan trotseren met een sterkte die zich statistisch gezien maar eens in de twintig jaar voordoet”, aldus TenneT.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Mantelbuis. Foto: TenneT

Nu liggen er op zo’n dertig meter onder de grond vier buizen met een diameter van elk 80 centimeter en een lengte van ongeveer een kilometer. Voor NRG is het werk daarmee gedaan. Aannemer JLC trekt later dit jaar de zeekabels door de buizen als deel van de aansluiting van de windparken voor de kust. Het gaat dan om Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). De aanleg van de buizen is voor TenneT een belangrijke stap in het realiseren van de eerste strandaanlanding voor windenergie vanaf zee. Het noordelijke windpark gaat vanaf 2023 energie leveren en het westelijke volgt in 2024.

Zand van boringen gaat exotische plant bestrijden

Intussen is er nog wel de kwestie van het vele zand dat nog een nieuwe bestemming moet krijgen. Voor het materiaal dat resteert van het zandkasteel dat in februari en maart wordt afgebroken, is TenneT nog in overleg met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Noorderkwartier voor de beste bestemming. Het zand dat is vrijgekomen bij de boringen “gaat natuurbeheerder PWN gebruiken bij de bestrijding van ‘invasieve exoot’ watercrassula. Op Landgoed Duin en Bosch dreigt dit plantje een duinvallei te overwoekeren, waardoor er nog maar heel moeilijk water door kan wegzakken. Daarom wil PWN dit plantje verstikken door het te bedekken onder een dikke laag zand.”

Lees ook:

Mantelbuis. Foto: TenneT

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.