Zonneweide Eemnes. Foto: provincie Utrecht

Gemeenten en provincie Utrecht onderzoeken ‘energielandschap’ langs A12

Foto: provincie Utrecht

De provincie Utrecht gaat samen met vier gemeenten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het opwekken van energie langs de A12. Ze zien daar zeker kansen voor maar er is nog veel onderzoek nodig om uit te vinden hoe de beste resultaten bereikt kunnen worden.

In plaats van ieder voor zich het wiel uitvinden, willen de vier gemeenten en de provincie door samen op te trekken tot “een samenhangend energielandschap” komen. Het gaat om de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Veenendaal en Renswoude.

De mogelijkheden die worden verkend hebben allemaal betrekking op het opwekken van energie uit zon en wind langs de snelweg. Maar ook de onzekerheden die er zijn, worden op een rijtje gezet. “Er wordt voortgebouwd op alle informatie die tot nu toe is opgehaald voor de Regionale Energiestrategieën en op nieuwe onderzoeksopdrachten en moties uit de gemeenteraden en Provinciale Staten.” Dan gaat het bijvoorbeeld de in verschillende gemeenteraden aangenomen motie om een zonnelint langs de A12 te onderzoeken.

Aansluiten op elektriciteitsnet en inpassen in landschap

In het onderzoek wordt uitgegaan van verschillende scenario’s. Die geven een beeld van de effecten van de  effecten op het gebied van milieu, gezondheid, en biodiversiteit. Ook wordt verkend wat de mogelijkheden zijn om het gewenste energielandschap aan te sluiten op het elektriciteitsnet en hoe de zonneparken en / of windmolens in het landschap passen.

Het onderzoek moet leiden tot een rapport dat duidelijk maakt welke vervolgonderzoeken er allemaal nodig zijn. “Daarnaast geeft de rapportage een voorzet voor afspraken die de gemeenten en provincie kunnen maken over de samenwerking en rolverdeling bij de verdere uitwerking. Ook komt er een voor iedere gemeente herkenbaar stappenplan dat beschrijft hoe inwoners en andere stakeholders worden betrokken bij dit vervolg.” Het rapport is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 klaar.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.