Hoogspanningsmast

Netbeheerders maken samen scenario’s voor investeringen

De Nederlandse beheerders van energie-infrastructuur hebben voor het eerst gezamenlijke scenario’s gemaakt voor hun investeringsplannen. Ze zijn allemaal op weg naar een integraal, klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Dat maakt het volgens Netbeheer Nederland logisch om de investeringsplannen voor de diverse regio’s, energiedragers en delen van het net meer op elkaar af te stemmen.

Investeringen in energie-infrastructuur voor de komende tien jaar worden door netbeheerders onderzocht met behulp van scenario’s. Daarin worden regionale en landelijke ontwikkelingen in de energiemarkt verwerkt, net als het overheidsbeleid. Zo komen ze tot een realistische inschatting van wat er in een periode van tien jaar nuttig en nodig is.

Nu hebben de netbeheerders dus voor het eerst samen een aantal van die scenario’s opgesteld. Het scenario ‘Klimaatakkoord’ bevat de vastgestelde en voorgenomen maatregelen om de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen. De scenario’s ‘Nationale Drijfveer’ en ‘Internationale Ambitie’ gaan uit van grotere CO2-emissiereducties. Die laatste twee scenario’s sluiten aan bij de doelstellingen voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050, zoals geschetst in het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’.

Parameters samen vastgesteld

Het gezamenlijk zit hem vooral de parameters die in de scenario’s worden gebruikt, want die hebben de netbeheerders in goed overleg met elkaar vastgesteld. “Zo is bijvoorbeeld de som van alle duurzame elektriciteits-opwek op land in 2030 in het scenario ‘Klimaatakkoord’ landelijk 35 TWh, de betreffende doelstelling uit het Klimaatakkoord”, legt Netbeheer Nederland uit. Landelijk netbeheerder TenneT heeft de scenario’s gepubliceerd, zodat alle belanghebbenden er kennis van kunnen nemen. Er wordt naar gekeken hoe die belanghebbenden bij de volgende ronde investeringsplannen in 2024 eerder bij het proces betrokken kunnen worden.

“Voordat de definitieve investeringsplannen worden vastgesteld, publiceren de netbedrijven hun ontwerp-investeringsplannen voor consultatie op hun website. Dat zal gebeuren op of rond 1 november 2021”, aldus Netbeheer Nederland. “Iedere belangstellende heeft dan vier weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Na de consulatie worden de ontwerp-investeringsplannen op 1 januari 2022 voorgelegd aan de toezichthouder, de ACM en – voor zover het de landelijke netbeheerders betreft – aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. De verwachting is dat de definitieve investeringsplannen worden gepubliceerd in april 2022.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.

Netbeheerders maken samen scenario’s voor investeringen | Infrasite
Hoogspanningsmast

Netbeheerders maken samen scenario’s voor investeringen

De Nederlandse beheerders van energie-infrastructuur hebben voor het eerst gezamenlijke scenario’s gemaakt voor hun investeringsplannen. Ze zijn allemaal op weg naar een integraal, klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Dat maakt het volgens Netbeheer Nederland logisch om de investeringsplannen voor de diverse regio’s, energiedragers en delen van het net meer op elkaar af te stemmen.

Investeringen in energie-infrastructuur voor de komende tien jaar worden door netbeheerders onderzocht met behulp van scenario’s. Daarin worden regionale en landelijke ontwikkelingen in de energiemarkt verwerkt, net als het overheidsbeleid. Zo komen ze tot een realistische inschatting van wat er in een periode van tien jaar nuttig en nodig is.

Nu hebben de netbeheerders dus voor het eerst samen een aantal van die scenario’s opgesteld. Het scenario ‘Klimaatakkoord’ bevat de vastgestelde en voorgenomen maatregelen om de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen. De scenario’s ‘Nationale Drijfveer’ en ‘Internationale Ambitie’ gaan uit van grotere CO2-emissiereducties. Die laatste twee scenario’s sluiten aan bij de doelstellingen voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050, zoals geschetst in het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’.

Parameters samen vastgesteld

Het gezamenlijk zit hem vooral de parameters die in de scenario’s worden gebruikt, want die hebben de netbeheerders in goed overleg met elkaar vastgesteld. “Zo is bijvoorbeeld de som van alle duurzame elektriciteits-opwek op land in 2030 in het scenario ‘Klimaatakkoord’ landelijk 35 TWh, de betreffende doelstelling uit het Klimaatakkoord”, legt Netbeheer Nederland uit. Landelijk netbeheerder TenneT heeft de scenario’s gepubliceerd, zodat alle belanghebbenden er kennis van kunnen nemen. Er wordt naar gekeken hoe die belanghebbenden bij de volgende ronde investeringsplannen in 2024 eerder bij het proces betrokken kunnen worden.

“Voordat de definitieve investeringsplannen worden vastgesteld, publiceren de netbedrijven hun ontwerp-investeringsplannen voor consultatie op hun website. Dat zal gebeuren op of rond 1 november 2021”, aldus Netbeheer Nederland. “Iedere belangstellende heeft dan vier weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Na de consulatie worden de ontwerp-investeringsplannen op 1 januari 2022 voorgelegd aan de toezichthouder, de ACM en – voor zover het de landelijke netbeheerders betreft – aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. De verwachting is dat de definitieve investeringsplannen worden gepubliceerd in april 2022.”

Lees ook:

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.