Binnenvaartschip Euromax (foto: Havenbedrijf Rotterdam)

Gridmaster helpt bij financiële keuzes voor energie-infrastructuur haven

Binnenvaartschip Euromax, foto: Havenbedrijf Rotterdam / Eric Bakker

Een groep van netbeheerders, overheden, havenbedrijven en onderzoeksorganisaties gaat een methode ontwikkelen die moet helpen bij het bepalen welke investeringen nodig zijn in de energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven. Ze doen dat binnen het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam.

De energietransitie maakt het volgens de initiatiefnemers lastig om te voorspellen welke energie-infrastructuur de haven nodig heeft. Er zijn immers nog veel onzekere factoren waardoor het niet duidelijk is welke kant de ontwikkelingen op gaan. Door die onzekerheid is het ingewikkeld om te komen tot toekomstbestendige investeringsplannen in bijvoorbeeld aardgas, waterstof en elektriciteit.

Simulatiemodel

Binnen het Gridmaster-project gaan de partijen een methode ontwikkelen die ondersteunt bij het maken van afgewogen keuzes. Ze doen dat onder meer door een aanpasbaar simulatiemodel te maken van het energiesysteem van de Rotterdamse haven, waarop allerlei toekomstscenario’s losgelaten kunnen worden. Dat moet inzicht geven of bepaalde investeringen over tientallen jaren nog steeds verstandig zijn.

Bij de Gridmaster-methode wordt het integrale energiesysteem voor de komende dertig jaar in een computermodel omgezet. Alle instrumenten, modellen en resultaten die in het kader van het project worden gecreëerd, worden openbaar gemaakt. Ook voor de landelijke infrastructuur zijn daar mogelijk lessen uit te leren.

Het project heeft een looptijd van tien maanden. Het consortium van samenwerkende partijen bestaat uit TenneT, Gasunie, Stedin, de provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO.

Foto: Havenbedrijf Rotterdam / Eric Bakker

Auteur: Redactie Infrasite