Warmtepomp. Foto: ILT

Informatie over prestaties warmtepompen laat te wensen over

Foto: nieuwsbericht ILT

Bij een actie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bleek dat de fabrikanten van drie van de veertien gecontroleerde warmtepompen hun informatie niet op orde hebben. Nadat de fabrikanten, importeurs en distributeurs een waarschuwing kregen, hebben ze hun producten van de markt gehaald.

De fabrikanten van drie van de gecontroleerde pompen konden niet aantonen dat hun producten voldeden aan de wettelijke technische eisen voor energie-efficiëntie, geluid en beperking gevaarlijke stoffen. De andere elf pompen scoorden voldoende tot goed. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen aspirant-gebruikers een subsidie aanvragen voor warmtepompen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. De drie gewraakte pompen zijn inmiddels van de lijst geschrapt.

Uitgangspunt voor de selectie van ILT was de ISDE-apparatenlijst (december 2018) van de RVO met hierop zo’n 3.500 type warmtepompen waarvoor subsidie wordt verstrekt. Warmtepompen die in 2018 minder dan tien keer een subsidie hebben ontvangen, zijn niet meegenomen in de selectie.

Onjuist en onvindbaar

Over de openbare informatieverstrekking en documentatie van fabrikanten van alle gecontroleerde warmtepompen is de ILT ook niet erg te spreken. Informatie is onvoldoende, onjuist of onvindbaar. Daardoor is het voor installateurs, consumenten en zakelijke gebruikers lastig om goed te bepalen welke warmtepomp geschikt is voor een woning of ander gebouw. Vergelijken van de prestaties van verschillende pompen lukt ook niet met onvolledige productinformatie. ILT heeft de fabrikanten erop aangesproken en die hebben volgens de toezichthouder beterschap beloofd. Ook is het voor consumenten en zakelijke gebruikers lastig om te achterhalen aan welke eisen installateurs moeten voldoen en welke installateur gecertificeerd is.

Omdat het gebruik van de warmtepomp de laatste jaren met zo’n 35 procent per jaar toeneemt als duurzaam alternatief voor gas als warmtevoorziening, moeten gebruikers kunnen rekenen op betrouwbare informatie over warmtepompen, stelt de ILT.

Nieuwe merken onbetrouwbaarst

Het merendeel van de warmtepompen voldoet wel aan de technische eisen voor energie-efficiëntie, geluid en beperking van gevaarlijke stoffen. Het risico op een pomp die niet betrouwbaar is zit vooral bij nieuwe merken en bij directe import door installateurs.

Ook in 2019 deed de ILT onderzoek naar warmtepompen door te kijken of fabrikanten de producten op de juiste manier testen en beoordelen voordat ze op de markt komen. Daarbij is onder meer gekeken naar aspecten als geluidsniveau, energieverbruik en de kans op lekkage van broeikasgassen die in de apparaten zitten. Daaruit kwamen de bekende merken in het algemeen goed naar voren. Warmtepompen die niet voldeden bleken vaak afkomstig uit Azië.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite