Zonnepanelen

Partijen maken werk van ontlasting elektriciteitsnet Leeuwarden

Netbeheerders Liander en Gasunie, ontwikkelaar D4, de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden gaan tijdens een pilot gezamenlijk onderzoeken hoe het overvolle elektriciteitsnet rondom Leeuwarden kan worden ontlast. De partijen denken aan een koppeling tussen het elektriciteitsnet en de Energiecampus Leeuwarden.

Door de toenemende vraag naar elektriciteit en het groeiend aantal zonnepanelen en zonneparken loopt een groot deel van het elektriciteitsnet in het westen van Leeuwarden tegen zijn groei aan. De netbeheerders verwachten dat op sommige plaatsen een verdubbeling nodig is om aan de groeiende behoefte te kunnen voldoen.

Hoewel er de komende jaren veel geld geïnvesteerd wordt om het landelijk net te verzwaren en uit te breiden, willen ze daar in Leeuwarden niet uitsluitend afhankelijk van zijn. Vanwege de veelal lange procedures kost dat immers veel tijd. De initiatiefnemers denken op kortere termijn een deel van het capaciteitsprobleem te kunnen oplossen door het net beter te benutten.

Lokale energiemarkt

Zo gaan ze onder meer bekijken of ze tijdens pieken de opgewekte zonne-energie kunnen opslaan in accu’s, om het daarna om te zetten in waterstof en weer op te slaan. Ook zien ze kansen voor het opzetten van een lokale energiemarkt waarin het zonnestroomaanbod beter gekoppeld kan worden aan de elektriciteitsvraag. De Energiecampus Leeuwarden zou daarbij kunnen fungeren als pilotlocatie.

Als de oplossingen in Leeuwarden werken, zouden ze ook in de rest van Nederland toegepast kunnen worden. Vanaf 2022 zou de eerste zonnestroom op de Energiecampus Leeuwarden opgeslagen kunnen worden.

Zelfvoorzienend

De Energiecampus opende tweeënhalf jaar geleden na een lange voorbereidingsperiode de deuren op en bij de voormalige vuilstort Schenkenschans. De bedoeling is dat de campus zelfvoorzienend wordt en daarnaast ook groene energie levert aan minimaal 4.000 huishoudens in Leeuwarden. Er wordt vooral ingezet op zonne-energie en biovergisting. Eind vorig jaar kwam er op de campus een Energie Kenniscentrum.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Partijen maken werk van ontlasting elektriciteitsnet Leeuwarden | Infrasite
Zonnepanelen

Partijen maken werk van ontlasting elektriciteitsnet Leeuwarden

Netbeheerders Liander en Gasunie, ontwikkelaar D4, de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden gaan tijdens een pilot gezamenlijk onderzoeken hoe het overvolle elektriciteitsnet rondom Leeuwarden kan worden ontlast. De partijen denken aan een koppeling tussen het elektriciteitsnet en de Energiecampus Leeuwarden.

Door de toenemende vraag naar elektriciteit en het groeiend aantal zonnepanelen en zonneparken loopt een groot deel van het elektriciteitsnet in het westen van Leeuwarden tegen zijn groei aan. De netbeheerders verwachten dat op sommige plaatsen een verdubbeling nodig is om aan de groeiende behoefte te kunnen voldoen.

Hoewel er de komende jaren veel geld geïnvesteerd wordt om het landelijk net te verzwaren en uit te breiden, willen ze daar in Leeuwarden niet uitsluitend afhankelijk van zijn. Vanwege de veelal lange procedures kost dat immers veel tijd. De initiatiefnemers denken op kortere termijn een deel van het capaciteitsprobleem te kunnen oplossen door het net beter te benutten.

Lokale energiemarkt

Zo gaan ze onder meer bekijken of ze tijdens pieken de opgewekte zonne-energie kunnen opslaan in accu’s, om het daarna om te zetten in waterstof en weer op te slaan. Ook zien ze kansen voor het opzetten van een lokale energiemarkt waarin het zonnestroomaanbod beter gekoppeld kan worden aan de elektriciteitsvraag. De Energiecampus Leeuwarden zou daarbij kunnen fungeren als pilotlocatie.

Als de oplossingen in Leeuwarden werken, zouden ze ook in de rest van Nederland toegepast kunnen worden. Vanaf 2022 zou de eerste zonnestroom op de Energiecampus Leeuwarden opgeslagen kunnen worden.

Zelfvoorzienend

De Energiecampus opende tweeënhalf jaar geleden na een lange voorbereidingsperiode de deuren op en bij de voormalige vuilstort Schenkenschans. De bedoeling is dat de campus zelfvoorzienend wordt en daarnaast ook groene energie levert aan minimaal 4.000 huishoudens in Leeuwarden. Er wordt vooral ingezet op zonne-energie en biovergisting. Eind vorig jaar kwam er op de campus een Energie Kenniscentrum.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite