Zonnepark Breda

TROEF werkt aan toepassing om lokale energie beter te benutten

Zonnepark Breda foto: Yvonne Ton

Een consortium van energie-, telecom- en bouwbedrijven en kennisinstellingen gaat onder de noemer TROEF samenwerken om een toepassing te ontwikkelen waarmee ze duurzame energie optimaal willen benutten. Een prototype van hun energie-ecosysteem wordt op korte termijn op verschillende locaties in Nederland getest. De tien partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor vier jaar.

De bedrijven gaan een energie-ecosysteem opzetten waarmee duurzame energie efficiënt kan worden uitgewisseld tussen gebouwen en gebieden. Ze willen daarmee aantonen dat samenwerken in een energiegemeenschap lonend is en leidt tot minder CO2-uitstoot.

Door de beschikbare data en kennis van gebouwen slim te benutten, kunnen gebouweigenaren zelf energie inkopen en energie- en CO2-rechten uitwisselen met andere gebouwen. Bij het ontwikkelen van het nieuwe systeem maken de samenwerkingspartners gebruik van Internet of Energy, een digitaal platform dat marktpartijen de mogelijkheid biedt om nieuwe energieoplossingen te beproeven. De bedrijven verwachten met hun toepassing de energietransitie in Nederland te kunnen versnellen.

Energiebesparing en stabieler net

Door gebouwen slimmer te maken moet het mogelijk worden om lokaal opgewekte energie te benutten op het moment dat deze beschikbaar is. Dat leidt tot energiebesparing, maar voorkomt ook pieken op het energienetwerk. Gebruikers kunnen daardoor makkelijker kiezen voor duurzame energie en voordelige prijzen.

TROEF gaat allereerst een prototype maken van het beoogde energie-ecosysteem. Dit prototype wordt gevormd door een ‘Layered Energy System’ (LES) voor de uitwisseling van energie tussen gebouwen in een lokale energiegemeenschap, interfacing-techniek voor het koppelen van gebouwen aan het LES-platform en een Internet of Energy-platform voor het verbinden van meerdere lokale energiegemeenschappen. De energie-ecosystemen worden daarna op korte termijn op meerdere locaties getest.

Deelnemers

Het TROEF-consortium bestaat uit AM, BAM, Entrnce International Holding, KPN, OrangeNXT, Stedin Netbeheer, Stichting Hogeschool Utrecht, NEN, Technische Universiteit Eindhoven en Tymlez. De deelnemers hebben bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een MOOI-subsidie (Gebouwde omgeving Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) aangevraagd.

Auteur: Redactie Infrasite