Hoogspanningsmast. Foto: TenneT

Eerste masten nieuwe stroomsnelweg Groningen staan

Hoogspanningsmast. Foto: TenneT

De eerste hoogspanningsmasten van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten zijn door TenneT geplaatst. In 2023 moet deze 40 kilometer lange stroomsnelweg in gebruik worden genomen.

Door netbeheerder TenneT is jarenlang gewerkt aan de voorbereidingen op dit project. In maart van dit jaar ging de ‘zichtbare fase’ van start en nu staan dus de eerste hoogspanningsmasten op hun plaats. Tot en met 2023 zal TenneT op 121 mastlocaties funderingen aanleggen, masten plaatsen en geleiders monteren. “De verbinding is cruciaal voor de elektriciteitsvoorziening in Noord-Nederland en huidige en toekomstige energieplannen, zoals in Eemshaven”, aldus de uitvoerende partij.

De stroomsnelweg vervangt de huidige 220 kV-versie. Als de nieuwe verbinding klaar is voor gebruik, kan de volgende fase in het procject van start: het afbreken van de huidige verbinding. Dat geldt ook voor de deels parallel lopende 10 kV-verbinding tussen Brillerij en Vierverlaten. In totaal zal er 50 kilometer aan stroomverbindingen verdwijnen als de 40 kilometer aan stroomsnelweg in gebruik is genomen.

Inpassen in landschap

Onderdeel van het project is een programma met landschappelijk maatregelen. De provincie Groningen voert dit programma uit en doet dat samen met gemeenten en bewoners. Het landschap in het deel van Groningen waar de verbinding komt te liggen, heeft een open karakter, eeuwenoude wierden, waters, dijken, dorpen en kerken. Veel maatregelen zijn gericht op het opknappen, verfraaien en toegankelijk maken hiervan.

Een kleiner deel betreft inpassing van de hoogspanningsverbinding, zoals het aanpassen van zicht op de verbinding en het hoogspanningsstation. Aan de eerste maatregelen uit het landschapsprogramma wordt al gewerkt, in 2028 moeten ze allemaal in uitvoering zijn genomen.

Hoogspanningsmast. Foto: TenneT

Hoogspanningsmast. Foto: TenneT

Hoogspanningsmast. Foto: TenneT

Foto’s: Tennet

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.