Geld. Foto: iStock / darkojow

Den Haag investeert fors in verduurzaming infra

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

De gemeente Den Haag trekt zo’n 76 miljoen euro uit voor de verduurzaming van de infrastructuur. Het geld daarvoor komt uit de verkoop van Eneco en gaat grotendeels naar de aanleg van schone bronnen en warmtenetten.

Om verduurzaamd vastgoed aan te sluiten op meer duurzame warmtebronnen is er 27 miljoen euro beschikbaar, die kan worden ingezet voor de aanleg van schone bronnen en warmtenetten. De gemeente betaalt al mee in de geothermiebron in het zuidwestelijk deel van de stad.

Het ministerie van Economische Zaken gaf eerder deze maand groen licht aan de Haagse Aardwarmtecentrale Leyweg (HAL) om aan de eerste 1.200 huizen aardwarmte te leveren, een doorstart van het eerder failliet gegane geothermieproject Aardwarmte Den Haag (ADH). Er wordt vanuit de bron op twee kilometer diepte water van zo’n 78 graden opgepompt. Die warmte wordt overgezet en via het stadsverwarmingsnet krijgen woningen in Den Haag Zuidwest verwarming en warm kraanwater.

Geothermie

Daarnaast zet het college ook in op geothermie in andere stadsdelen, zoals de Binckhorst, Ypenburg en bij het De Constant Rebecqueplein. Hiervoor is 12 miljoen euro beschikbaar. Voor de aanleg van warmtenetten is er 15 miljoen gereserveerd.

Naar de verduurzaming van de openbare ruimte gaat bijna 22 miljoen euro. Het geld is onder meer bestemd voor het aanpassen van de openbare verlichting, het aanleggen van walstroom in de haven van Scheveningen, en de aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s.

Eneco-gelden

In totaal investeert de gemeente vanuit de Eneco-gelden ruim 180 miljoen in duurzaamheid. Naast de infrastructuur wil de gemeente ook woningen, bedrijfspanden, sportlocaties en gemeentelijk vastgoed verduurzamen. Bewoners, corporaties en verhuurders kunnen hulp en subsidie krijgen als ze energiebesparende maatregelen nemen. Een groot deel van deze middelen zal worden ingezet om de wijkenergieplannen uit te voeren. De stad kent een groot aantal bewonersinitiatieven die bezig zijn om hun eigen energievoorziening op buurt- of wijkniveau te regelen.

Auteur: Redactie Infrasite