Hoogspanningsmast

Grensregio’s willen energie uitwisselen met Duitsland

De provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en de gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen willen experimenteren met grensoverschrijdende uitwisseling van hernieuwbare energie met Duitsland om de overbelasting van het elektriciteitsnet te verminderen. Dat kan alleen als de wet aangepast wordt. Daarom vragen de overheden minister Wiebes van Economische Zaken om vooruitlopend op een wetswijzing de drie grensgemeenten aan te wijzen als experimenteergebied.

Zowel in Nederland als in Duitsland hebben de grensgebieden te kampen met overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat probleem is volgens de drie provincies en de drie gemeenten op te lossen door het verschil in vraag en aanbod van elektriciteit aan beide kanten van de grens beter te benutten. De Elektriciteitswet staat dat alleen niet toe. Die bepaalt dat elektriciteit alleen via verbindingen op het hoogspanningsnet over de grens mag worden getransporteerd. Uitwisselen van duurzame energie tussen Nederlandse en Duitse buurgemeenten is met die bepaling niet mogelijk. Wat een proefproject ook bemoeilijkt is dat er geen verdrag is tussen Nederland en Duitsland om subsidies voor wind- en zonne-energie uit te wisselen.

Afstemming

De drie gemeenten en de drie provincies doen daarom een dringend beroep op minister Wiebes om toch mogelijk te maken dat de proefprojecten in de drie grensregio’s verder kunnen gaan. De minister zou daarvoor de regels moeten afstemmen met de Europese Commissie, de Duitse autoriteiten en met de Autoriteit Consument en Markt.

Er lopen al initiatieven in de drie grensregio’s. In Limburg werkt Kerkrade samen buurgemeente Herzogenrath door te kijken hoe Kerkrade een deel van de duurzame elektriciteit vanuit energiepark Nivelsteiner Sandwerke kan afnemen. In Overijssel bekijkt de gemeente Losser samen met het Duitse Bad Bentheim hoe de twee overheden een gezamenlijk energiepark kunnen opzetten. De Drentse gemeente Emmen is met buurgemeente Stadt Haren vier jaar geleden gestart met het project Smart Energy Region Emmen-Haren. Door beide regionale netten te verbinden zou vraag en aanbod in de grensregio beter op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat de netcapaciteit beter benut kan worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Grensregio’s willen energie uitwisselen met Duitsland | Infrasite
Hoogspanningsmast

Grensregio’s willen energie uitwisselen met Duitsland

De provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en de gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen willen experimenteren met grensoverschrijdende uitwisseling van hernieuwbare energie met Duitsland om de overbelasting van het elektriciteitsnet te verminderen. Dat kan alleen als de wet aangepast wordt. Daarom vragen de overheden minister Wiebes van Economische Zaken om vooruitlopend op een wetswijzing de drie grensgemeenten aan te wijzen als experimenteergebied.

Zowel in Nederland als in Duitsland hebben de grensgebieden te kampen met overbelasting van het elektriciteitsnet. Dat probleem is volgens de drie provincies en de drie gemeenten op te lossen door het verschil in vraag en aanbod van elektriciteit aan beide kanten van de grens beter te benutten. De Elektriciteitswet staat dat alleen niet toe. Die bepaalt dat elektriciteit alleen via verbindingen op het hoogspanningsnet over de grens mag worden getransporteerd. Uitwisselen van duurzame energie tussen Nederlandse en Duitse buurgemeenten is met die bepaling niet mogelijk. Wat een proefproject ook bemoeilijkt is dat er geen verdrag is tussen Nederland en Duitsland om subsidies voor wind- en zonne-energie uit te wisselen.

Afstemming

De drie gemeenten en de drie provincies doen daarom een dringend beroep op minister Wiebes om toch mogelijk te maken dat de proefprojecten in de drie grensregio’s verder kunnen gaan. De minister zou daarvoor de regels moeten afstemmen met de Europese Commissie, de Duitse autoriteiten en met de Autoriteit Consument en Markt.

Er lopen al initiatieven in de drie grensregio’s. In Limburg werkt Kerkrade samen buurgemeente Herzogenrath door te kijken hoe Kerkrade een deel van de duurzame elektriciteit vanuit energiepark Nivelsteiner Sandwerke kan afnemen. In Overijssel bekijkt de gemeente Losser samen met het Duitse Bad Bentheim hoe de twee overheden een gezamenlijk energiepark kunnen opzetten. De Drentse gemeente Emmen is met buurgemeente Stadt Haren vier jaar geleden gestart met het project Smart Energy Region Emmen-Haren. Door beide regionale netten te verbinden zou vraag en aanbod in de grensregio beter op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat de netcapaciteit beter benut kan worden.

Auteur: Redactie Infrasite