Windmolen. Foto: iStock / Daniel de fotograaf

Bouw windpark in Flevoland mag doorgaan van Raad van State

Windmolen. Foto: iStock / Daniel de fotograaf (onbeperkt gebruik)

De verdere ontwikkeling van Windplan Groen kan doorgaan. Dat heeft de Raad van State bepaald. Het gaat om een windpark van negentig windturbines in het noordoostelijk deel van de provincie Flevoland. Elf partijen, waaronder omwonenden, luchtvaartorganisaties en boeren, waren in beroep gegaan omdat ze vreesden voor overlast. De bestuursrechter verklaarde bijna alle beroepen ongegrond.

Het windpark is een initiatief van de Windkoepel Groen, een collectief van ondernemers die allemaal een deel van het windpark exploiteren. Ruim zeventig van de negentig turbines krijgen een tiphoogte van 249 meter, de rest van de turbines variëren in tiphoogte van 156 tot 220 meter.

Bezwaarmakers

Om de bouw van het windpark mogelijk te maken is het rijksinpassingsplan ‘Windpark Groen’ van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken vastgesteld. Ook hebben Waterschap Zuiderzeeland, de gemeente Dronten en de provincie Flevoland veertien uitvoeringsbesluiten genomen. Tegen zowel het rijksinpassingsplan als de uitvoeringsbesluiten zijn elf partijen in beroep gegaan bij de Raad van State. Onder hen zijn omwonenden, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, Zweefvliegclub Flevo en een aantal boeren. Veel van de bewaarmakers vrezen voor geluids- en schaduwoverlast. Ook denken ze dat de windturbines beschermde natuur kunnen aantasten. De luchtvaartorganisaties wezen vooral op risico’s voor de luchtvaart, met name vanaf Lelystad Airport.

De Raad van State verwierp bijna alle bezwaren. Alleen een beroep over het geluid en de slagschaduw van nieuwe turbines werd gegrond verklaard. De bestuursrechter heeft het ontwikkelingsplan voor het windpark daarop zelf aangepast. Met de uitspraak kunnen de voorbereidingen voor de komst van het nieuwe windpark verdergaan, tot opluchting van de initiatiefnemers. Windkoepel Groen heeft laten weten binnenkort met alle bezwaarmakers in gesprek te gaan over de uitspraak en de verdere ontwikkeling van het windpark.

Genoeg voor jaarlijks verbruik provincie

Voorafgaand aan de bouw van het nieuwe windpark moeten eerst 98 bestaande turbines gesaneerd worden. De nieuwe turbines kunnen meer energie leveren dan de oude. De verwachting is dat de negentig windturbines genoeg elektriciteit zullen leveren voor het jaarlijks verbruik van de hele provincie Flevoland, naar schatting zo’n 1,9 miljard kWh per jaar.

Windkoepel Groen gaat nu onder meer windturbineleveranciers en aannemers voor de aanleg van wegen selecteren. Volgens de planning kan de plaatsing van de windturbines in de loop van 2022 beginnen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite