Hoogspanningsmast

Elektriciteitsverbruik gedaald na uitbraak corona

Foto Yvonne Ton / ProMedia

In het tweede kwartaal van dit jaar is zo’n 7 procent minder elektriciteit verbruikt ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling viel samen met de lockdown na de corona-uitbraak, waardoor veel bedrijven hun activiteiten moesten terugschroeven en daardoor minder energie verbruikten.

Het verbruik viel in het tweede kwartaal van 2020 1,8 miljard kWh lager uit dan in diezelfde periode vorig jaar. De eerste kwartalen van 2020 en 2019 laten niet of nauwelijks verschil zien. Er zijn nog geen cijfers bekend voor het verbruik per bedrijfstak. Doordat de productie van elektriciteit uit kolen in het tweede kwartaal van dit jaar omlaag ging en de productie van hernieuwbare elektriciteit juist omhoog, is de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit nu hoger dan de elektriciteit uit kolen.

In het eerste halfjaar is ook de Nederlandse elektriciteitsproductie uit steenkool gedaald met ruim 60 procent: van 11 miljard kWh in 2019 naar 4 miljard kWh in 2020. CBS wijt dit onder meer aan de concurrentie met andere energiedragers, de lagere elektriciteitsvraag uit Noordwest-Europa en technische storingen bij enkele bedrijven.

Meer wind- en zonne-energie

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is gestegen van 10,6 miljard kWh in het eerste halfjaar van 2019 naar 14,8 miljard kWh in de eerste helft van 2020. Dat is een groei van bijna 40 procent. De productie van elektriciteit uit zon nam toe met 1,5 miljard kWh (56 procent), de productie van elektriciteit uit wind steeg met 1,4 miljard kWh (25 procent). Met veel wind en zon waren de weersomstandig gunstig het eerste halfjaar. Daarnaast was ook het opgestelde vermogen van zonnepanelen groter.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite