Aardwarmte geschikte energiebron voor kwart van Nederlandse huizen

Zo’n 2,6 miljoen huizen en andere gebouwen in Nederland zouden in de toekomst met aardwarmte verwarmd kunnen worden. Het gaat om ruim een kwart van de woningvoorraad. Dat staat in de studie WARM die uitgevoerd is door Berenschot en Panterra Geoconsultants, in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN).

EBN noemt aardwarmte onmisbaar bij het behalen van klimaatdoelstellingen omdat het een van de weinige beschikbare duurzame energiebronnen is. De studie WARM heeft de potentie van aardwarmte per regio in kaart gebracht. Dit is gedaan door de warmtevraag van de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en de industrie (met een warmtevraag tot 100 graden Celsius) in kaart te brengen en het ondergrondse potentieel van aardwarmte te onderzoeken. Vervolgens is geanalyseerd waar vraag en aanbod op elkaar aansloten en aardwarmte een kansrijke en betaalbare optie is. Ook is gekeken hoe de kosten van aardwarmte zich verhouden tot andere alternatieven voor aardgast.

Vanwege de regionale uitsplitsing tot op buurtniveau kunnen gemeenten volgens EBN het onderzoek gebruiken bij het maken van beleidsplannen en het ontwikkelen van aardwarmte in hun regio.

Potentieel

Het totale potentieel in de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie is zo’n 290 PJ, zo blijkt uit het onderzoek. Voor de gebouwde omgeving is dit 88 PJ, waarvan voor 38 PJ geldt dat aardwarmte het goedkoopste alternatief voor aardgas is. De overige 50 PJ kan ook (gedeeltelijk) door aardwarmte ingevuld worden, al zijn restwarmte of een lage temperatuur warmtebron voor deze buurten het goedkopere alternatief. Aardwarmte kan daarnaast ook een rol spelen in de verduurzaming van de glastuinbouw en de industrie, menen de onderzoekers. Het gaat het om respectievelijk 55 PJ en 147 PJ.

Het uitvoeren van de studie WARM vloeit voort uit het Masterplan Aardwarmte in Nederland, dat twee jaar geleden is opgesteld door een groot aantal partijen dat inhoudelijk of beleidsmatig is betrokken bij aardwarmte. EBN is volledig eigendom van de Nederlandse staat en heeft als taak om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatambities door te adviseren en geld en kennis in te brengen in concrete projecten.

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie Infrasite