Hoogspanningsmast

Elektriciteitsschaarste in Uden door groei zonneparken

De elektriciteitsvoorziening in Uden staat onder druk. Die waarschuwing doet de regionale netbeheerder Enexis. De Brabantse gemeente Uden krijgt de komende vier tot zeven jaar structureel te maken met congestie door de snelle groei van het aantal zonneparken in de regio.

Daardoor is de vraag naar transportcapaciteit groter dan het aanbod bij het station in Uden en het daaraan gekoppelde hoogspanningsnet. Dat was niet voorzien in de capaciteitsplanning.

Een structurele oplossing om het tekort op te lossen is uitbreiding van het hoogspanningsnet en de capaciteit van het station in Uden. Enexis Netbeheer kijkt nu samen met TenneT naar alternatieven, waar uitbreiding er een van is. Tegelijkertijd doet Enexis onderzoek naar de mogelijkheid om congestiemanagement toe te passen.

Belasten en uitvallen

Congestiemanagement is een systeem om te voorkomen dat het aanbod groter is dan de capaciteit van het netwerk en er congestie ontstaat. De bedoeling is om te voorkomen dat te veel partijen tegelijk het landelijk hoogspanningsnet belasten en het risico ontstaat dat de elektriciteitsvoorziening uitvalt. Congestiemanagement maakt gebruik van prijsmechanismes en marktwerking om het aanbod en de vraag naar elektriciteit te sturen. TenneT werkt samen met regionale netbeheerders om het systeem goed te laten functioneren.

Investeringen Noord-Nederland

TenneT maakte in het najaar van 2019 bekend fors te gaan investeren in uitbreiding van het hoogspanningsnet in het noordelijk deel van het land. De netbeheerder investeert 215 miljoen euro extra in aansluitcapaciteit voor twee GigaWatt aan zonne- en windparken in Noord-Nederland. De investering van 215 miljoen euro komt bovenop de 1 miljard euro die TenneT kwijt is aan lopende projecten in het noorden van het land. In Groningen en Drenthe, de gebieden met de meeste schaarste, worden er dankzij de nieuwe investering twee nieuwe hoogspanningsstations geplaatst. Deze projecten zijn naar verwachting rond 2025 klaar, afhankelijk van eventuele juridische procedures.

Daarnaast wil TenneT extra capaciteit realiseren op de bestaande 110 kV-hoogspanningsstations Bargermeer, Coevorden, Emmen Weerdinge, Hardenberg, Klazienaveen, Musselkanaal Zandberg, Ommen Dante, Stadskanaal en Veenoord.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Elektriciteitsschaarste in Uden door groei zonneparken | Infrasite
Hoogspanningsmast

Elektriciteitsschaarste in Uden door groei zonneparken

De elektriciteitsvoorziening in Uden staat onder druk. Die waarschuwing doet de regionale netbeheerder Enexis. De Brabantse gemeente Uden krijgt de komende vier tot zeven jaar structureel te maken met congestie door de snelle groei van het aantal zonneparken in de regio.

Daardoor is de vraag naar transportcapaciteit groter dan het aanbod bij het station in Uden en het daaraan gekoppelde hoogspanningsnet. Dat was niet voorzien in de capaciteitsplanning.

Een structurele oplossing om het tekort op te lossen is uitbreiding van het hoogspanningsnet en de capaciteit van het station in Uden. Enexis Netbeheer kijkt nu samen met TenneT naar alternatieven, waar uitbreiding er een van is. Tegelijkertijd doet Enexis onderzoek naar de mogelijkheid om congestiemanagement toe te passen.

Belasten en uitvallen

Congestiemanagement is een systeem om te voorkomen dat het aanbod groter is dan de capaciteit van het netwerk en er congestie ontstaat. De bedoeling is om te voorkomen dat te veel partijen tegelijk het landelijk hoogspanningsnet belasten en het risico ontstaat dat de elektriciteitsvoorziening uitvalt. Congestiemanagement maakt gebruik van prijsmechanismes en marktwerking om het aanbod en de vraag naar elektriciteit te sturen. TenneT werkt samen met regionale netbeheerders om het systeem goed te laten functioneren.

Investeringen Noord-Nederland

TenneT maakte in het najaar van 2019 bekend fors te gaan investeren in uitbreiding van het hoogspanningsnet in het noordelijk deel van het land. De netbeheerder investeert 215 miljoen euro extra in aansluitcapaciteit voor twee GigaWatt aan zonne- en windparken in Noord-Nederland. De investering van 215 miljoen euro komt bovenop de 1 miljard euro die TenneT kwijt is aan lopende projecten in het noorden van het land. In Groningen en Drenthe, de gebieden met de meeste schaarste, worden er dankzij de nieuwe investering twee nieuwe hoogspanningsstations geplaatst. Deze projecten zijn naar verwachting rond 2025 klaar, afhankelijk van eventuele juridische procedures.

Daarnaast wil TenneT extra capaciteit realiseren op de bestaande 110 kV-hoogspanningsstations Bargermeer, Coevorden, Emmen Weerdinge, Hardenberg, Klazienaveen, Musselkanaal Zandberg, Ommen Dante, Stadskanaal en Veenoord.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite