Liander maakt elektriciteitsnet in Haarlem klaar voor de toekomst

logo liander

Liander werkt de komende jaren aan de toekomstbestendigheid van het elektriciteitsnet in de gemeente Haarlem. Met de uitbreiding speelt de netbeheerder in op de toenemende vraag naar stroom en de opmars van zonne-energie. Op 31 juli werd een nieuwe stap gezet in de uitbreiding: op het elektriciteitsverdeelstation in het stadsdeel Schalkwijk werd een joekel van een nieuwe transformator geplaatst.

Net zoals elders in het land neemt ook in Haarlem de vraag naar elektriciteit toe. Onder meer industrie, nieuwbouwwoningen met warmtepompen en elektrische voertuigen gaan flink meer stroom vragen. De verwachting is dat rond 2050 de stroomvraag is verdubbeld. Om dit op te vangen breidt Liander het elektriciteitsnet in de gemeente Haarlem uit. Al in 2017 zette Liander de eerste stappen voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet. De netbeheerder startte toen met de vernieuwing van het elektriciteitsverdeelstation in Schalkwijk. Het station zorgt ervoor dat zo’n 20.000 huishoudens van stroom worden voorzien.

Giga-transformator

Op 31 juli hees Liander de tweede giga-transformator in het verdeelstation in Schalkwijk. De transformator heeft een vermogen van 40 megavolt-ampère (MVA) en kan hiermee zo’n 33.000 huishoudens van stroom voorzien. Hiermee is het station voorbereid op een forse groei in vraag naar stroom.

Inpassing in de omgeving

Tot en met 2021 werkt Liander aan de vernieuwing van het verdeelstation Schalkwijk. Delen van het station worden gesloopt en weer opnieuw gebouwd. Het station is omringd door een woonwijk en basisschool. De netbeheerder informeert de wijkbewoners en het schoolbestuur steeds over de werkzaamheden. Verder krijgt het station een dusdanige kleur en beplanting dat het goed wordt ingepast in zijn omgeving.

Verdubbeling capaciteit

Het toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet omvat meer dan de vernieuwing van het verdeelstation. Als enige gemeente in het voorzieningsgebied van Liander beschikt Haarlem nog over een zogenaamd 6 kilovolt (kV) elektriciteitsnet. Liander waardeert dit net tussen 2021 en 2024 op naar een 10kV net waardoor de capaciteit bijna verdubbeld wordt. Voor de verzwaring van het net vervangt Liander in de gemeente Haarlem zo’n 280 transformatoren in transformatorhuisjes.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Liander NV

Liander maakt elektriciteitsnet in Haarlem klaar voor de toekomst | Infrasite

Liander maakt elektriciteitsnet in Haarlem klaar voor de toekomst

logo liander

Liander werkt de komende jaren aan de toekomstbestendigheid van het elektriciteitsnet in de gemeente Haarlem. Met de uitbreiding speelt de netbeheerder in op de toenemende vraag naar stroom en de opmars van zonne-energie. Op 31 juli werd een nieuwe stap gezet in de uitbreiding: op het elektriciteitsverdeelstation in het stadsdeel Schalkwijk werd een joekel van een nieuwe transformator geplaatst.

Net zoals elders in het land neemt ook in Haarlem de vraag naar elektriciteit toe. Onder meer industrie, nieuwbouwwoningen met warmtepompen en elektrische voertuigen gaan flink meer stroom vragen. De verwachting is dat rond 2050 de stroomvraag is verdubbeld. Om dit op te vangen breidt Liander het elektriciteitsnet in de gemeente Haarlem uit. Al in 2017 zette Liander de eerste stappen voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet. De netbeheerder startte toen met de vernieuwing van het elektriciteitsverdeelstation in Schalkwijk. Het station zorgt ervoor dat zo’n 20.000 huishoudens van stroom worden voorzien.

Giga-transformator

Op 31 juli hees Liander de tweede giga-transformator in het verdeelstation in Schalkwijk. De transformator heeft een vermogen van 40 megavolt-ampère (MVA) en kan hiermee zo’n 33.000 huishoudens van stroom voorzien. Hiermee is het station voorbereid op een forse groei in vraag naar stroom.

Inpassing in de omgeving

Tot en met 2021 werkt Liander aan de vernieuwing van het verdeelstation Schalkwijk. Delen van het station worden gesloopt en weer opnieuw gebouwd. Het station is omringd door een woonwijk en basisschool. De netbeheerder informeert de wijkbewoners en het schoolbestuur steeds over de werkzaamheden. Verder krijgt het station een dusdanige kleur en beplanting dat het goed wordt ingepast in zijn omgeving.

Verdubbeling capaciteit

Het toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnet omvat meer dan de vernieuwing van het verdeelstation. Als enige gemeente in het voorzieningsgebied van Liander beschikt Haarlem nog over een zogenaamd 6 kilovolt (kV) elektriciteitsnet. Liander waardeert dit net tussen 2021 en 2024 op naar een 10kV net waardoor de capaciteit bijna verdubbeld wordt. Voor de verzwaring van het net vervangt Liander in de gemeente Haarlem zo’n 280 transformatoren in transformatorhuisjes.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Liander NV