Nijmegen breidt netwerk elektrische oplaadpalen flink uit

Vanaf 1 september zijn er 27 nieuwe oplaadpalen beschikbaar voor elektrische auto’s. Wethouders Helmer-Englebert (openbare ruimte) en Tiemens (duurzaamheid) hebben samen met twee aanvragers de oplaadpalen aan de Van Brugghenstraat in gebruik genomen. In Nijmegen zijn er in totaal 37 elektrische laadpalen op straat beschikbaar. Aan de oplaadpaal kunnen twee auto’s tegelijkertijd opladen. Deze zijn allemaal voorzien van groene stroom en hierdoor is elektrisch rijden ook écht klimaat neutraal.

Met deze nieuwe oplaadpunten wil de gemeente Nijmegen het gebruik van de elektrische auto extra stimuleren. Door de voormalige Stadsregio Arnhem-Nijmegen is hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld van 100.000 euro. Voor het komend jaar is onlangs 50.000 euro extra beschikbaar gesteld.

De gemeente Nijmegen blijft zich inzetten op het gebied van duurzame mobiliteit.

Locaties

Over de locaties voor de palen zijn de bewoners geïnformeerd. Er waren 49 aanvragers en het doel was om in een straal van 300 m een elektrische oplaadpaal te plaatsen. Ook is bij de bepaling van de locaties rekening gehouden met:

– een centrale en toegankelijke ligging

– een gelijkmatige spreiding over de stad en de wijken

– bruikbaar voor zoveel mogelijk mensen

Spelregels

De oplaadpaal mag door iedereen met een elektrische auto worden gebruikt om op te laden. De plekken bij de oplaadpalen zijn exclusief gereserveerd voor elektrische auto’s om op te laden en niet bedoeld als gewone parkeerplek. Gewone auto’s mogen er dus niet staan en ook een elektrische auto dient als deze is opgeladen, de plek vrij te maken voor andere elektrische auto’s. Valt het oplaadpunt in een parkeervergunnings- of betaald-parkeerzone, dan blijven de daarvoor geldende bepalingen van kracht. Dit houdt in dat er ook voor een elektrische auto geen andere parkeerregels gelden dan voor niet-elektrische auto’s.

Klimaatneutraal

De elektriciteit voor de nieuwe oplaadpalen wordt duurzaam opgewekt. Daardoor is er in het geheel géén CO2-uitstoot. Dat past in de ambitie om de luchtkwaliteit te verbeteren en tot een duurzaam klimaatbeleid te komen. Elektrische auto’s zijn beter voor het klimaat: een volledig elektrische auto produceert geen CO2, tast de luchtkwaliteit niet aan en zijn bovendien stiller. De gemeente Nijmegen neemt deze en andere maatregelen om te zorgen voor een gezonde en leefbare stad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Nijmegen