Vernieuwde WKO-tool helpt bij gebruik bodemenergie

Eind juli 2016 is een nieuwe versie geïntroduceerd van de WKO-tool voor Warmte en Koude Opslag. Dit digitale hulpmiddel laat eenvoudige zien of de bodem geschikt is als energiebron.

Op de WKO-tool staan ook sterprojecten: inspirerende best practices van bedrijven en particulieren die al gebruikmaken van bodemenergie.

Goed voor klimaat en bodem
Bodemenergie is een veelgebruikte energievorm. De overheid stimuleert het gebruik ervan, zoals door het aanbieden van de WKO-tool. Rijkswaterstaat beheert deze tool en RVO.nl is verantwoordelijk voor de sterprojecten. De recente doorontwikkeling past bij het halen van klimaatdoelstellingen en duurzaam bodemgebruik.

Quick-scan
De WKO-tool gebruikt bestaande gegevens over de ondergrond. Hiermee kunnen bijvoorbeeld (overheids)instellingen, bedrijven en particulieren berekenen of ze geld kunnen besparen via een bodemwarmtewisselaar of open bron met warmte-koudeopslag.

Klik een plek op de kaart aan, voer een aantal variabelen in en de tool maakt een quick-scan. In de scan worden terugverdientijden van bodemenergie vergeleken met conventionele energiebronnen. Ook biedt de WKO-tool kaarten met verbods- en aandachtsgebieden. Op plaatsen waar drinkwater wordt gewonnen, zijn grondboringen namelijk verboden.

Verbeteringen
De nieuwe versie kent vooral technische verbeteringen. Populaire browsers en bijvoorbeeld mobiele apparaten ondersteunden de techniek van de tool steeds minder goed. Door het gebruik van HTML5 is dit verleden tijd. Een groter publiek kan nu gebruikmaken van de tool op zowel computers als tablets.

Best practices
De nieuwe versie bevat ook kaarten van vrijwel alle Nederlandse grondwateronttrekkingen. Daarnaast ziet u of er bestaande bodemenergiesystemen in de buurt liggen. Deze informatie dient onderlinge beïnvloeding van de systemen te voorkomen. Verder bevat de WKO-tool sterprojecten: best practices van ondernemers en particulieren die al gebruik maken van bodemenergie.

Toekomst
De WKO-tool kan mogelijk aan andere websites over duurzame energie gekoppeld worden. In de toekomst laat de Rijksoverheid deze optie onderzoeken. Zo vinden gesprekken plaats over een Nationale Energieatlas. Dit initiatief werd november 2015 aangekondigd tijdens de Energietop in Utrecht.

Meer weten?
Kijk op www.wkotool.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)