Netbeheerder Stedin en infrabedrijf Joulz bundelen krachten

Netbeheerder Stedin en infrabedrijf Joulz bundelen de krachten om de dienstverlening slagvaardiger en efficiënter te maken én meer ruimte te creëren voor investeringen in toekomstbestendige energienetten. Hiervoor starten zij een gezamenlijk transformatietraject, waardoor er één organisatie ontstaat die onder de naam Stedin doorgaat als brede netbeheerder.

Uitvoerende en voorbereidende activiteiten op het gebied van storingsherstel, beheer en onderhoud zijn nu belegd bij Joulz en worden direct onderdeel van Stedin. ,,De noodzaak om efficiënter te werken is groot, mede doordat inkomsten uit transporttarieven de komende jaren teruglopen. Ook toont onderzoek aan dat er dubbel werk is ontstaan, omdat Stedin en Joulz als twee aparte organisaties in dezelfde ketens werken. Een brede netbeheerder levert structurele kostenbesparing op en leidt tot meer efficiënte dienstverlening voor onze klanten’’, aldus Stedindirecteur Nancy Kabalt-Groot.

Veranderende energiewereld

Beide bedrijven, die onderdeel uitmaken van Eneco Groep, verwachten dat een brede netbeheerder ook slagvaardiger kan inspelen op de veranderingen die de energiebranche de komende jaren door gaat maken. Stedindirecteur Nancy Kabalt-Groot: ,,Met een meer efficiënte organisatie creëren we de noodzakelijke ruimte om te kunnen investeren in de toekomstbestendige energienetten. Denk bijvoorbeeld aan het inspelen op de toename van lokaal opgewekte energie door bijvoorbeeld wind en zon. Of aan het automatiseren van netten en stations en het op grote schaal installeren van slimme meters.’’

Transformatietraject ReVisie

Het transformatietraject van Stedin en Joulz wordt onder de naam ReVisie uitgevoerd en neemt één jaar in beslag. Het traject raakt 400 tot 500 arbeidsplaatsen. Joulzdirecteur Frans van de Noort: ,,We spannen ons tot het uiterste in om medewerkers te begeleiden naar ander werk binnen Eneco Groep. Daarnaast vervangen we externe medewerkers zoveel mogelijk door eigen mensen en bieden vervangend werk bijvoorbeeld voor de grootschalige aanbieding van de slimme meters. Ondanks deze maatregelen kunnen we gedwongen ontslagen niet uitsluiten.’’

Joulz blijft actief in hoogspanningsinfrastructuur en CityTec in openbare verlichting

Naast het ontstaan van de brede netbeheerder Stedin, blijft onder de naam Joulz een compacte organisatie actief op de markt voor hoogspanningsinfrastructuren. Joulzdochter CityTec zet haar dienstverlening op de snel groeiende markt voor intelligente openbare verlichting onder eigen naam voort.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stedin Netbeheer B.V.