Windenergie op weg naar kostenreductie

• Conferentie met vertegenwoordigers van het Siemens management

• Siemens stelt producten en strategieën gericht op grotere efficiëntie en kostenbesparing centraal

Meer prestatie, minder gewicht, verbeterde productie- en installatieprocessen – met deze speerpunten wil Siemens de komende jaren de kosten van offshore windenergie terugdringen. De onderneming presenteert haar nieuwe 4- en 6-megawatt windturbines op de beurs EWEA Offshore in Frankfurt am Main. Op de conferentie die in het kader van de beurs wordt gehouden, presenteren vertegenwoordigers van het Siemens management de strategieën die de onderneming wil toepassen om de komende jaren deze kostenbesparingen te realiseren.

"Vóór het einde van dit decennium willen we de kostprijs van stroom, ook bekend als LCOE (levelized cost of energy) tot 40 procent verlagen", aldus David Molenaar, Country Division Head van Siemens Wind Power in Nederland. "Dit betekent dat we onze klanten al vanaf 2020 de technologie kunnen bieden, waarmee offshore windenergie voor minder dan 10 eurocent per kilowattuur kan worden geproduceerd." De technische innovaties die Siemens presenteert op Stand 31C40 in hal 3.1 van de vakbeurs in Frankfurt laten zien dat er nu al belangrijke stappen zijn gezet op weg naar een hoger rendement. De gondel en rotorbladen van de nieuwe 6-megawatt-turbine SWT-6.0-154 zijn ongeveer een derde lichter dan vergelijkbare systemen. De directe aandrijftechniek in deze turbine, die een tandwielkast overbodig maakt, levert een aanzienlijke bijdrage in de kostenverlaging. Het hierdoor behaalde gewichtsvoordeel levert besparingen op in alle projectfasen: fabricage, transport, fundering, installatie en operationeel bedrijf.

Vergelijkbare voordelen bieden de verbeterde offshore 4-megawatt-turbines met tandwielkast. Deze met 900 exemplaren wereldwijd meest gebouwde windturbine is leverbaar als SWT-4.0-120 met een rotordiameter van 120 meter, en als SWT-4.0-130 met een rotordiameter van 130 meter, en combineert haar geavanceerde technologie met een duidelijke opbrengstverbetering. Bovendien heeft de rotor met een diameter van 130 meter innovatieve, 63 meter lange "aero-elastische" rotorbladen. Deze bladen zijn dankzij het flexibele materiaal bestand tegen hoge windsnelheden en kunnen worden gefabriceerd met tot 20% minder gewicht dan conventionele bladen.

Henrik Stiesdal, CTO van Siemens Wind Power, wijst op de uiteenlopende maatschappelijke aspecten die in het debat over de kosten van offshore windenergie moeten worden meegenomen. "De positieve gevolgen voor het milieu, de betrouwbaarheid van de energievoorziening en positieve effecten op nationale arbeidsmarkten in de discussie over hernieuwbare energiebronnen worden vaak onderschat", aldus Stiesdal. "Deze aspecten, die invloed hebben op de werkelijke ‘maatschappelijke kostprijs van energie’ moeten dan ook worden meegenomen in het huidige kostendebat." Alleen zo kan een eerlijke inschatting worden gemaakt van offshore windenergie in vergelijking met conventionele en andere hernieuwbare energiebronnen. Stiesdal neemt op de conferentie deel aan de paneldiscussie over het thema toekomsttechnologieën. Een andere spreker is Michael Hannibal, CEO van EMEA Offshore, die deelneemt aan de paneldiscussie over de vraag "Is offshore windenergie het geld waard?"

Windenergie en de bijbehorende service maken deel uit van het milieuportfolio van Siemens. In boekjaar 2012 bedroeg de omzet van het milieuportfolio circa €33 miljard, waarmee Siemens een van ´s werelds grootste leveranciers van milieuvriendelijke technologie is. In dezelfde periode hebben klanten met producten en oplossingen van Siemens ruim 330 miljoen ton CO2 bespaard. Dat komt neer op de totale jaarlijkse CO2-emissie van Berlijn, Delhi, Hongkong, Istanbul, Londen, New York, Singapore en Tokio samen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Siemens Nederland N.V.