Europese offshore windenergie-markt groeit in 2011 gestaag door

Vorig jaar was een stabiel jaar voor de ontwikkeling van de Europese offshore windindustrie, ondanks de financieel-economische situatie. Er werden 235 nieuwe offshore windturbines op het elektriciteitsnet aangesloten met een gezamenlijke waarde van ongeveer 2,4 miljard euro. Dit blijkt uit cijfers die de Europese Wind Energie Associatie (EWEA) vandaag bekend heeft gemaakt.

Jaarlijks publiceert EWEA statistieken over de ontwikkeling van offshore wind in Europa. De 235 nieuwe turbines van vorig jaar hebben een totaal vermogen van 866 megawatt (MW) en staan verspreid over acht offshore windparken. Samen leveren ze jaarlijks genoeg elektriciteit voor meer dan 850.000 huishoudens.

Negen offshore windmolenparken zijn in aanbouw, samen goed voor 2375 MW. Het totale geïnstalleerde offshore windvermogen zou daarmee in de EU groeien met 62%.

Nieuw Europees geïnstalleerd offshore wind-vermogen (volledig op net aangesloten):

2008: 327 MW

2009: 584 MW

2010: 883 MW

2011: 866 MW

Er staan in de EU nu 1371 operationele windturbines op zee, met een totaal vermogen van 3813 megawatt. Deze staan verspreid over 53 windparken in 10 Europese landen.

"2011 was voor de ontwikkeling van de offshore windsector een stabiel jaar. Ondanks de financieel-economische situatie was er een forse groei in financiering van offshore wind”, aldus Justin Wilkes, beleidsdirecteur EWEA. "Het grote aantal projecten dat in de pijplijn zit en de financiële ontwikkelingen onderstrepen het belang dat landen lange termijn kaders voor offshore wind bieden, zodat de industrie zich kan blijven ontwikkelen."

Nederland

In Nederland zijn momenteel twee offshore windparken in bedrijf met een totaal vermogen van 228 MW. Er zijn drie nieuwe parken op komst, twee ten noorden van de Wadden en een voor de Hollandse Kust. Samen zijn deze goed voor ongeveer 700 MW.

Nederlandse bedrijven zijn bij bijna alle Europese windparken betrokken. “De Nederlandse offshore windindustrie is goed voor een jaarlijkse omzet van ruim een miljard euro en biedt werk voor bijna 2000 fte,” zegt Ton Hirdes, directeur van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA): “Dat kan vervijfvoudigen als Nederland inzet op meer offshore wind. Nederlandse bedrijven kunnen zich dan nog krachtiger laten gelden bij projecten elders in Europa.” Nederlandse bedrijven zijn onder meer sterk in installatie en fundatie bij offshore windparken. Zo staat ongeveer de helft van de Europese windturbines op zee op palen van Nederlandse makelij. NWEA heeft over offshore wind een Green Deal afgesloten met de Rijksoverheid.

De meeste (87%) van de vorig jaar op het net aangesloten offshore turbines staan op conto van Groot-Brittannië. Siemens leverde 80% van het nieuw geïnstalleerd vermogen.

Het EWEA rapport "Europese offshore windindustrie 2011 trends en statistieken" is hier te vinden: ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/statistics/EWEA_stats_offshore_2011.pdf

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)