Vraag duurzame stroom sterk gestegen

Huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken steeds meer groene stroom. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaaroverzicht van CertiQ. Het aantal afgeboekte certificaten dat als bewijs geldt voor het gebruik van groene stroom is het afgelopen jaar met bijna 22% toegenomen. Dit staat gelijk aan het stroomverbruik van meer dan 1,5 miljoen huishoudens.

Aan elektriciteit die uit een stopcontact komt, kun je niet zien op welke manier die is geproduceerd. De certificaten die CertiQ uitgeeft zijn bedoeld om dit onderscheid te kunnen maken. Certificaten worden uitgegeven voor ieder geproduceerd megawattuur duurzame elektriciteit. In 2011 steeg het aantal afgeboekte certificaten naar 33,5 miljoen. Energieleveranciers en handelaren boeken deze certificaten onder andere af wanneer zij duurzame energie daadwerkelijk leveren aan eindverbruikers, zoals huishoudens en bedrijven.

Duurzaam elektriciteit in Nederland

In Nederland werden het afgelopen jaar 11,1 miljoen certificaten aangemaakt, tegen 10,7 miljoen in 2010. Het overgrote deel van de Nederlandse certificaten voor groene elektriciteit komt uit biomassa (6,4 miljoen certificaten) en wind (4,2 miljoen certificaten).

De vraag naar duurzaam geproduceerde elektriciteit overstijgt het aanbod in Nederland. Mede daardoor is ook de import van de certificaten sterk gestegen. Werden in 2010 nog 16 miljoen certificaten voor duurzame energie geïmporteerd, in 2011 steeg dit naar ruim 25 miljoen certificaten. Deze geïmporteerde certificaten bestaan voor het overgrote deel uit duurzame elektriciteit uit Noorse waterkrachtcentrales. TenneT is met de Noorse elektriciteitstransporteur Statnett initiatiefnemer en eigenaar van de 580 km lange NorNed kabel, die sinds 2008 Nederland elektrisch verbindt met Noorwegen. Sindsdien wordt de kabel voor een belangrijk deel gebruikt voor de import van duurzame elektriciteit uit waterkracht.

Over CertiQ

CertiQ is een 100% dochtervennootschap van TenneT TSO B.V. en certificeert elektriciteit uit duurzame bronnen. In Nederland gelden de certificaten van CertiQ voor duurzame elektriciteit als het enige bewijs dat een leverancier ‘groene’ elektriciteit levert. Bovendien vormen deze certificaten de basis voor de subsidieregelingen die gericht zijn op het stimuleren van de productie van duurzame elektriciteit. CertiQ werkt nauw samen met collega-instellingen in Europa om ook de Europese markt op het gebied van certificering van elektriciteit to stand te brengen.

Meer informatie

Meer informatie over CertiQ en het volledig statistische jaaroverzicht is terug te vinden op de website: www.certiq.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV