BAM kiest op bouwplaatsen voor windenergie met SMK Milieukeur

Koninklijke BAM Groep nv betrekt per 1 januari 2012 voor vrijwel alle bouwplaatsen in Nederland windenergie met Milieukeur. Eneco levert BAM energie die is opgewekt uit Nederlandse wind. Op jaarbasis verbruikt BAM op bouwplaatsen meer dan vijftien miljoen kWh.

BAM betrekt al sinds medio 2008 uitsluitend groene energie voor vrijwel alle kantoren, bedrijfspanden en bouwplaatsen in Nederland. Door de keuze voor gecertificeerde windenergie kan BAM het energiegebruik verder verduurzamen. De Groep stimuleert ook onderaannemers en toeleveranciers om duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

SMK (statutaire naam Stichting Milieukeur) is in 1992 opgericht met financiering van de ministeries van VROM en Economische Zaken voor het beheer en de ontwikkeling van criteria voor het Nederlandse keurmerk Milieukeur. In de loop der jaren is SMK uitgegroeid tot een organisatie met een breed palet aan duurzaamheidsprogramma’s waarbij het ontwikkelen, beheren en toetsen van criteria voor duurzame producten en diensten centraal staan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: BAM - Koninklijke BAM Groep nv