Innovatie en gedrag sleutel naar duurzame energietoekomst

Duurzame ondernemers stellen energiemix voor 2050 samen onder leiding van Ernst & Young en Shell

Hoe voorziet Nederland in haar energiebehoefte in 2050 en wat is de impact daarvan voor Nederland? Tijdens de laatste Energy Future Circle van 2011 heeft een publiek bestaande uit 125 duurzame ondernemers de gewenste energiemix van Nederland in 2050 samengesteld. Dit deden zij aan de hand van acht vragen over economische ontwikkeling, prijs, beschikbaarheid en duurzaamheid. Ondanks dat het publiek sterk inzet op hernieuwbare energie, blijkt de brandstofmix in 2050 voor maximaal een kwart uit hernieuwbare energiebronnen te bestaan.

41,6% Van het publiek verwacht dat onze economie langzaam zal blijven groeien tussen 2011 en 2050. De helft van het publiek wil dat wij flink inzetten op energiebesparing en dat de energiebehoefte voor minimaal de helft wordt opgewekt uit ‘eigen’ biomassa, zon en wind. Om de CO2-uitstoot te laten dalen, wil de ruime meerderheid (82,5%) dat Nederland maximaal inzet op hernieuwbare energie.

Ewald Breunesse van Shell concludeert dat de biovoetafdruk van deze energiemix (2,83) betekent dat wij bijna drie keer de hoeveelheid van het Nederlandse landbouwareaal nodig hebben voor de verbouw van biobrandstoffen. Ten tweede verwacht hij dat er meer energie vanuit het buitenland geïmporteerd zal worden, omdat onze aardgasvoorraden langzaam teruglopen. Ten slotte zullen bij deze samenstelling van de mix de energiekosten verdriedubbelen. Ondanks de sterke inzet op hernieuwbare brandstoffen ziet Ewald Breunesse dat nog steeds een groot gedeelte van de energiemix wordt bepaald door fossiele brandstof. De vraag naar energie zal zo toenemen dat we alle energiebronnen nodig hebben om hieraan te kunnen voldoen. Hij benadrukt dat de impact van energiebesparing en technologische innovatie onderbelicht wordt. “De energiekosten kunnen substantieel naar beneden door veel meer te doen aan energiebesparing. En als wij nu inzetten op technologische innovatie kan het wel eens veel sneller gaan met het verduurzamen van de energiemix,” aldus Ewald Breunesse van Shell.

Peter Spaans van Ernst & Young signaleert dat wij met deze energiemix in 2050 de CO2-uitstoot met 56% verminderen. “Dat betekent dat wij in 2050 niet klimaatneutraal zijn in Nederland en ik vind dat we die ambitie wel moeten hebben,” zegt Peter Spaans, Power and Utilities Leader bij Ernst & Young. “Er is nu al meer groene elektriciteit beschikbaar dan wij gebruiken. Waarom gebruiken wij niet alle groene energie? Het beschikbaar maken van duurzame energie alleen is niet voldoende, ik denk dat er ook een gedragsverandering bij de consument nodig is.”

Aansluitend deelde Floor Felten, Director Asset Management & Programma Directeur Energie Strategie 2020 bij Amsterdam Airport Schiphol, haar visie over de energietoekomst en over de initiatieven die Schiphol op het gebied van duurzaamheid ontplooit.

Energy Future Circle

De Energy Future Circle is onderdeel van het Energy Future programma. Dit programma wil inspireren en betrekken en benadrukken dat alle bestaande en toekomstige energieoplossingen en -besparingsmogelijkheden nodig zijn om aan de toenemende vraag naar energie te kunnen voldoen. Naast Energy Future Circles bestaat het programma uit de website www.energyfuture.nl, de informatieve film Energy Future, en de Energy Mixer, een online tool waarmee een eigen energiemix voor 2050 kan worden samengesteld. De Energ Future Circle vond gister plaats tijdens Green Today.

Energy Mixer

De Energy Mixer is een online tool die aan de hand van 8 vragen op het gebied van beschikbaarheid, duurzaamheid en prijs van de belangrijkste energiebronnen de gevolgen laat zien voor de samenstelling van energiebronnen. Nu en in 2050.

Op energyfuture.nl/energymixer zijn de gegevens beschikbaar van de volledig ingevulde Energy Mixer die is ingevuld tijdens de Energy Future Circle.

Green Today

Green Today is een innovatief en uniek branchebreed B2B evenement in de vorm van een driedimensionaal platform op het gebied van duurzaamheid, innovatie en stijl. Bestaand uit een eendaags congres met een interactief tweedaags beursevent. Green Today stelt de nieuwe (duurzame) manier van zakendoen met innovatieve en kansrijke ontwikkelingen, ideeën en initiatieven centraal.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Energy Future programma