Imtech Infra gecertificeerd voor hoogste trede CO2-Prestatieladder

Imtech Infra (technische dienstverlening voor de infrastructurele markt) heeft de hoogste trede bereikt van de CO2-Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De certificering voor niveau vijf is een beloning voor de inspanningen van Imtech Infra op het gebied energiebesparing, vermindering van de CO2-uitstoot en het gebruik van duurzame materialen en energie.

Mason Hatton, directeur Imtech Infra: “We zijn trots op deze kwalificatie. Imtech is één van de eerste bedrijven in Nederland die certificering op het hoogste niveau van de nieuwe CO2-Prestatieladder – niveau vijf – heeft weten te bereiken. Onze organisatie is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bedrijf dat steeds bewuster omgaat met werkprocessen, middelen en systemen en rekening houdt met de omgeving, het energieverbruik, de CO2-uitstoot en het milieu. Het is een bekroning op onze inspanningen. Voor ons is dit geen eindpunt, maar een extra motivatie om verder te zoeken naar verdere duurzame verbeteringen van onze bedrijfsprocessen.”

Certificering voor CO2-Prestatieladder versie 2.0

De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk ontwikkeld door ProRail en wordt sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. De ladder wordt door overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt in het aanbestedingsproces. Wanneer een bedrijf een hoger niveau bekleedt op de ladder, wordt zij beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs. Toen bleek dat de ladder ook voor andere aanbesteders en sectoren in het bedrijfsleven ingezet kan worden, is versie 2.0 ontwikkeld. Deze nieuwe versie is breder toepasbaar dan enkel de railsector en sluit aan bij het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten. Het beheer van de CO2-Prestatieladder en toekenning van certificeringsniveaus is in handen van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), die de prestatieladder verder ontwikkelt en draagvlak creëert voor de ladder bij marktpartijen en maatschappelijke organisaties. SKAO gebruikt sinds maart 2011 versie 2.0 voor het certificeren van organisaties. Imtech Infra is een van de eerste bedrijven in Nederland dat voor niveau vijf – de hoogste trede – is gecertificeerd.

CO2-reductie

Als onderdeel van de activiteiten brengt Imtech Infra periodiek haar uitstoot in kaart en heeft op basis van deze metingen bedrijfsdoelstellingen bepaald. Imtech ligt op koers om het streven – een reductie van tien procent in 2013 ten opzichte van basisjaar 2008 – te realiseren. Aangezien meer dan 80% van de CO2-uitstoot afkomstig is van het eigen materieel en het gebruikte wagenpark, ligt de focus vooral op deze onderwerpen. Medewerkers worden bewust gemaakt van de CO2-uitstoot door onder meer de beperking van de leasekeuze en een jaarlijkse uitstootscore van hun eigen rijgedrag ten opzichte van dat van collega’s. Ook is Imtech Infra voor al haar gebouwen overgestapt op groene stroom, waarmee een aanzienlijke CO2-reductie is gerealiseerd. De ervaringen die daarmee zijn opgedaan worden intern en extern gedeeld op het internet. Daarnaast ontplooit Imtech Infra samen met collega-bedrijven, maatschappelijke partijen en overheden initiatieven om gezamenlijk de uitstoot terug te dringen.

Koploper in MVO en ‘groene’ projecten

Tevens zet Imtech Infra, als onderdeel van het MVO-beleid van moeder Imtech N.V., in op beperking van het afval, MVO-bewuste inkoop van materialen, verbetering van de ketensamenwerking en ‘corporate citizenship’, inzet van eigen medewerkers bij het oplossen van technische uitdagingen op het gebied van energie, water en milieu in ontwikkelingslanden. Daarnaast is Imtech Infra koploper in realisatie van talloze ‘groene’ projecten, bijvoorbeeld gebruik van zonne-energie in het wegdek (SolaRoad®), slimme elektriciteitsnetwerken die energie optimaal verdelen (smart grids), ‘groene’ verlichting (Innolumis®), energiezuinige verkeerslichten en emissiereductie door inzet van hightech verkeersoplossingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.