Tilburg Buren en Overijssel winnen OVL-awards 2011

Tijdens het Klimaatcongres 2011 in Utrecht reikte staatssecretaris Joop Atsma de OVL-awards 2011 uit. Hij sprak zijn waardering uit voor de soms gewaagde plannen die een voorbeeld zijn voor alle gemeenten en provincies in Nederland, in de strijd om energiezuinige verlichting. De winnaars, de gemeenten Tilburg en Buren en de provincie Overijssel, ontvingen de awards vanwege hun ambitieuze aanpak en resultaten op het gebied van energiebesparing in de openbare verlichting en het terugdringen van lichthinder.

Rob Metz, voorzitter van de projectgroep Openbare Verlichting van de Taskforce Verlichting en tevens juryvoorzitter is tevreden. “Het gaat de goede kant op met het energiezuiniger maken van openbare verlichting. Steeds meer gemeenten en provincies hebben hier aandacht voor. Dit dankzij de ontwikkeling van technieken zoals led en aanwezigheidsdetectie, en ook door een nieuwe kijk op verlichting. Die zie je niet alleen bij lokale overheden, maar ook bij bewoners, die steeds meer de kans krijgen om mee te denken. Donker mag soms weer.”

Buren, Tilburg en Overijssel illustreren de mogelijkheden van energiebesparing in de openbare ruimte, aldus Rob Metz. “De OVL-award is een beloning voor de behaalde resultaten, maar zeker ook voor hun vastberaden aanpak en de wil energiezuinige verlichting tot norm te maken.”

Tilburg
De gemeente Tilburg is winnaar in de categorie grote gemeenten (> 50.000 inwoners). Bijna alle verlichting in Tilburg wordt vervangen door led en gedimd. Bovendien introduceerde de gemeente Licht op aanvraag. Pas als er verkeersdeelnemers zijn, brandt de verlichting op volle sterkte. Tilburg is een goed voorbeeld voor collega-gemeenten en geeft een impuls aan de ontwikkeling van ledverlichting, aldus de jury. Tilburg deelde haar ervaring en kennis met overheden in heel Europa.

Buren
De gemeente Buren is winnaar in de categorie gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Doorslaggevend voor de jury was de aanpak van Buren en de voorbeeldfunctie voor andere gemeenten. De gemeente betrok haar inwoners intensief bij het weer donker maken van het buitengebied. Vijfhonderd lichtmasten ruimen het veld. Verder wordt alle verlichting gedimd en vervangen door zuinige apparatuur.

Overijssel
In de categorie provincies is Overijssel winnaar door de gerealiseerde energiebesparing langs provinciale wegen en haar actieve rol in de ondersteuning van gemeenten bij de keuzes voor energiezuinige verlichting. Na een eerdere besparing van 15%, wil de provincie de komende jaren nog eens 30% energie besparen. Ook Overijssel wil in de buitengebieden het donker meer terug. Daarbij maakt Overijssel dankbaar gebruik van de aanpak van de gemeente Buren. Voor gemeenten organiseert de provincie kennisbijeenkomsten en regelt een deel van de benodigde euro’s in de vorm van subsidies.

Over de awards
De OVL-awards zijn ingesteld door de Taskforce Verlichting voor de meest ambitieuze en/of inspirerende gemeenten en provincies op het gebied van energiebesparing in de openbare verlichting. De Taskforce daagt lokale overheden uit extra werk te maken van energiebesparing én beloont ze voor de inspanningen op dit vlak. Uit de aanmeldingen werden zes genomineerden geselecteerd: de gemeenten Tilburg, Zaanstad, Buren en Uden en de provincies Utrecht en Overijssel.

De jury
Voorzitter van de jury van de OVL-awards was Rob Metz, tevens voorzitter van de projectgroep Openbare Verlichting en wethouder van Apeldoorn. Verder maakten Wouter de Jong, voormalig gedeputeerde van de provincie Utrecht en lid van de Taskforce Verlichting, en Joke de Vroom, adviseur van de Taskforce Verlichting en afdelingshoofd Klimaat bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu,deel uit van de jury.

Projectbeschrijvingen en filmpresentatie
www.agentschapnl.nl/openbareverlichting en http://www.youtube.com/watch?v=5pDmz8LkcN8

Over de Taskforce Verlichting – Openbare Verlichting (OVL)
De Taskforce Verlichting voert, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, activiteiten uit om energiezuinige verlichting in Nederland tot de standaard te maken en lichthinder te beperken. Zie www.taskforceverlichting.nl

De projectgroep Openbare Verlichting (OVL) richt zich op het realiseren van energiebesparing in de openbare verlichting. In de projectgroep werken marktpartijen, overheidsorganen en brancheverenigingen samen. Zie www.agentschapnl.nl/openbareverlichting

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Agentschap NL

Tilburg Buren en Overijssel winnen OVL-awards 2011 | Infrasite

Tilburg Buren en Overijssel winnen OVL-awards 2011

Tijdens het Klimaatcongres 2011 in Utrecht reikte staatssecretaris Joop Atsma de OVL-awards 2011 uit. Hij sprak zijn waardering uit voor de soms gewaagde plannen die een voorbeeld zijn voor alle gemeenten en provincies in Nederland, in de strijd om energiezuinige verlichting. De winnaars, de gemeenten Tilburg en Buren en de provincie Overijssel, ontvingen de awards vanwege hun ambitieuze aanpak en resultaten op het gebied van energiebesparing in de openbare verlichting en het terugdringen van lichthinder.

Rob Metz, voorzitter van de projectgroep Openbare Verlichting van de Taskforce Verlichting en tevens juryvoorzitter is tevreden. “Het gaat de goede kant op met het energiezuiniger maken van openbare verlichting. Steeds meer gemeenten en provincies hebben hier aandacht voor. Dit dankzij de ontwikkeling van technieken zoals led en aanwezigheidsdetectie, en ook door een nieuwe kijk op verlichting. Die zie je niet alleen bij lokale overheden, maar ook bij bewoners, die steeds meer de kans krijgen om mee te denken. Donker mag soms weer.”

Buren, Tilburg en Overijssel illustreren de mogelijkheden van energiebesparing in de openbare ruimte, aldus Rob Metz. “De OVL-award is een beloning voor de behaalde resultaten, maar zeker ook voor hun vastberaden aanpak en de wil energiezuinige verlichting tot norm te maken.”

Tilburg
De gemeente Tilburg is winnaar in de categorie grote gemeenten (> 50.000 inwoners). Bijna alle verlichting in Tilburg wordt vervangen door led en gedimd. Bovendien introduceerde de gemeente Licht op aanvraag. Pas als er verkeersdeelnemers zijn, brandt de verlichting op volle sterkte. Tilburg is een goed voorbeeld voor collega-gemeenten en geeft een impuls aan de ontwikkeling van ledverlichting, aldus de jury. Tilburg deelde haar ervaring en kennis met overheden in heel Europa.

Buren
De gemeente Buren is winnaar in de categorie gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Doorslaggevend voor de jury was de aanpak van Buren en de voorbeeldfunctie voor andere gemeenten. De gemeente betrok haar inwoners intensief bij het weer donker maken van het buitengebied. Vijfhonderd lichtmasten ruimen het veld. Verder wordt alle verlichting gedimd en vervangen door zuinige apparatuur.

Overijssel
In de categorie provincies is Overijssel winnaar door de gerealiseerde energiebesparing langs provinciale wegen en haar actieve rol in de ondersteuning van gemeenten bij de keuzes voor energiezuinige verlichting. Na een eerdere besparing van 15%, wil de provincie de komende jaren nog eens 30% energie besparen. Ook Overijssel wil in de buitengebieden het donker meer terug. Daarbij maakt Overijssel dankbaar gebruik van de aanpak van de gemeente Buren. Voor gemeenten organiseert de provincie kennisbijeenkomsten en regelt een deel van de benodigde euro’s in de vorm van subsidies.

Over de awards
De OVL-awards zijn ingesteld door de Taskforce Verlichting voor de meest ambitieuze en/of inspirerende gemeenten en provincies op het gebied van energiebesparing in de openbare verlichting. De Taskforce daagt lokale overheden uit extra werk te maken van energiebesparing én beloont ze voor de inspanningen op dit vlak. Uit de aanmeldingen werden zes genomineerden geselecteerd: de gemeenten Tilburg, Zaanstad, Buren en Uden en de provincies Utrecht en Overijssel.

De jury
Voorzitter van de jury van de OVL-awards was Rob Metz, tevens voorzitter van de projectgroep Openbare Verlichting en wethouder van Apeldoorn. Verder maakten Wouter de Jong, voormalig gedeputeerde van de provincie Utrecht en lid van de Taskforce Verlichting, en Joke de Vroom, adviseur van de Taskforce Verlichting en afdelingshoofd Klimaat bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu,deel uit van de jury.

Projectbeschrijvingen en filmpresentatie
www.agentschapnl.nl/openbareverlichting en http://www.youtube.com/watch?v=5pDmz8LkcN8

Over de Taskforce Verlichting – Openbare Verlichting (OVL)
De Taskforce Verlichting voert, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, activiteiten uit om energiezuinige verlichting in Nederland tot de standaard te maken en lichthinder te beperken. Zie www.taskforceverlichting.nl

De projectgroep Openbare Verlichting (OVL) richt zich op het realiseren van energiebesparing in de openbare verlichting. In de projectgroep werken marktpartijen, overheidsorganen en brancheverenigingen samen. Zie www.agentschapnl.nl/openbareverlichting

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Agentschap NL