TNO opent Caribbean Branch Office op Aruba

Op 27 oktober opent TNO op Aruba officieel haar tweede internationale vestiging. Op 29 oktober tekenen de minister-president van Aruba, de heer Mike Eman, en de CEO van TNO, de heer Jan Mengelers, de overeenkomst tussen het land Aruba en TNO met als gezamenlijk doel van Aruba een duurzaam land te maken. Beide evenementen vinden plaatst tijdens de Green Conference op Aruba (27-29 oktober). Het kantoor van TNO wordt tegelijk met het kantoor van de Europese Commissie geopend. Drs. Jan Ebbing is benoemd tot director van het Caribbean TNO.

TNO zet zich binnen het thema Energie in voor een efficiënte, betrouwbare en duurzame transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen en het beheer van natuurlijke grondstoffen. Deze ambitie sluit nauw aan bij de doelstellingen van Aruba. De minister-president van Aruba wil van Aruba een duurzaam land maken waarvan de economische motor niet meer vrijwel volledig draait op het toerisme. Op het eiland wordt veel (elektrische) energie gebruikt ten behoeve van koeling, zoetwaterproductie, raffinage en aan- en afvoer van consumptiegoederen. Deze energie is grotendeels afkomstig van fossiele brandstoffen. Het land Aruba wil deze situatie veranderen en haar energiehuishouding verduurzamen. De mogelijkheden hiervoor liggen letterlijk voor het oprapen. Het eiland kent bijzonder veel bruikbare wind- en zonuren en heeft een grote potentie voor diepzeewater koeling.

Bijdrage van TNO

TNO levert een bijdrage aan het verduurzamen van Aruba door:

• het opzetten van een Living lab (Proeftuin) en het uitvoeren van R&D-projecten met lokale bedrijven;

• het opzetten van een Summer school (Green Faculty) in samenwerking met onderwijsinstellingen uit Amerika en Nederland;

• test- en certificeringsonderzoek voor duurzame energietechnologie;

• het openen van een regionaal loket voor de Geologische Dienst Nederland.

Partners en ‘Living Lab’

Bij haar projecten, gericht op verduurzaming in het Caraïbisch gebied, werkt TNO graag samen met partners, zoals kennisinstituten, bedrijven, industrie en het mkb. De vele mogelijkheden op Aruba voor duurzame oplossingen op het gebied van energie, gecombineerd met het ‘Living lab’ vormen een unieke setting voor pilotprojecten en showcases.

Conferentie

Het doel van de jaarlijkse Green Conference op Aruba is het uitwisselen van kennis op alle gebieden van duurzame energie en veelbelovende innovaties voor het eiland. Belangrijke sprekers zullen hun visie op de diverse deelonderwerpen van het energievraagstuk geven. Onder hen zijn de minister-president van Aruba, Mike Eman, dr. Jacqueline Cramer, directeur Utrecht Sustainability Institute (USI) en oud-minister van het Nederlandse ministerie van VROM, de heer Milton Berlinski, Managing Director van Goldman Sachs en de heer Rens Knegt, directeur Alternative Energy van energiebedrijf Eneco.

Tijdens de conferentie presenteert TNO bij monde van Jan Mengelers (voorzitter Raad van Bestuur), Jan Willem Kelder (lid van de Raad van Bestuur ), Mart van Bracht (Managing director Energie) en Jan Ebbing (Director Caribbean Branch Office TNO) een visie op de wereldwijde en Europese trends binnen de R&D-wereld, op de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en de (inter-)nationale ambities van TNO, met focus op Aruba.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO